Samsun Ūdens un kanalizācijas pārvalde iepirks 67 ierēdņus

samsun ūdens un kanalizācijas pārvalde padarīs ierēdņus
samsun ūdens un kanalizācijas pārvalde padarīs ierēdņus

SAMSUN ŪDENS UN kanalizācijas ADMINISTRĀCIJAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS, IERAKSTS SAŅEMOT PAZIŅOJUMU PIRMO REIZI


Jānodarbina saskaņā ar Civildienesta ierēdņu ģenerāldirektorāta likumu Nr. 657 Samsunas Ūdens un kanalizācijas administrācijas ģenerāldirektorātā; Saskaņā ar Pārbaudes un iecelšanas kārtības noteikumiem, kas attiecas uz pirmo reizi norīkojumiem vietējās pārvaldes iestādēs, ierēdņus pieņems darbā, izmantojot atklātas iecelšanas uz norādītajām vakantajām vietām, ar nosacījumu, ka amats, klase, pakāpe, skaits, kvalifikācija, KPSS tips, KPSS bāzes vērtējums un citi nosacījumi ir zemāki.

S

N

Squad Title klase Squad grāds gabals kvalifikācija dzimums KPSS
tips
KPSS bāze
vērtējumi
1 inženieris TH 8 1 Pabeigt datorzinātņu bakalaura programmu fakultātēs, kuras nodrošina bakalaura izglītību Male / Female P3 70
2 inženieris TH 8 2 Pabeigt Vides inženierzinātņu bakalaura programmu fakultātēs, kas nodrošina bakalaura izglītību Male / Female P3 70
3 inženieris TH 8 3 Pabeigt Fakultāšu Elektrotehnikas bakalaura programmu, kas nodrošina bakalaura izglītību Male / Female P3 70
4 inženieris TH 8 1 Pabeigt vadības un automatizācijas inženierzinātņu bakalaura programmas fakultātēs, kas nodrošina izglītību bakalaura līmenī Male / Female P3 70
5 inženieris TH 8 3 Pabeidzot fakultāšu, kas nodrošina bakalaura izglītību, inženierzinātņu programmu Male / Female P3 70
6 inženieris TH 8 5 Pabeigt fakultāšu civilās būvniecības bakalaura programmu, kas nodrošina izglītību bakalaura līmenī Male / Female P3 70
7 inženieris TH 8 5 Pabeigt Mašīnbūves bakalaura programmu fakultātēs, kas nodrošina izglītību bakalaura līmenī Male / Female P3 70
8 arhitekts TH 8 1 Arhitektūras fakultātes bakalaura programmu absolvēšana Male / Female P3 70
9 ķīmiķis TH 8 2 Pabeidzot fakultāšu ķīmijas bakalaura programmas Male / Female P3 70
10 tehniķis TH 8 6 Absolvēt arodskolu mehāniskās asociētās programmas Male / Female P93 70
11 tehniķis TH 9 1 Pabeigt arodskolu datorprogrammēšanas asociēto programmu Male / Female P93 70
12 tehniķis TH 9 1 Arodvidusskolas vides vai vides veselības asociētās grāda programmas absolvēšana Male / Female P93 70
13 tehniķis TH 9 10 Pabeigt arodskolu būvtehniķa vai būvniecības tehnoloģiju asociētās programmas apguvi Male / Female P93 70
14 tehniķis TH 9 8 Pabeigt arodskolu karšu tehniķa vai karšu un kadastrālo asociēto grādu programmu Male / Female P93 70
15 tehniķis TH 9 3 Beidzis arodskolu programmu Elektroenerģija Male / Female P93 70
16 tehniķis TH 9 2 Pabeigt arodskolu elektronisko, elektriski elektronisko tehniķu vai elektronisko tehnoloģiju asociēto grādu programmu Male / Female P93 70
17 kolekcionārs GPP 9 - 10-11 11 Pabeidzot vienu no ekonomikas, grāmatvedības, biznesa administrācijas, valsts pārvaldes, politikas zinātnes un valsts pārvaldes, finanšu, grāmatvedības informācijas sistēmu bakalaura programmām Male / Female P3 70
18 advokāts AH 7 2 Universitātes Juridisko fakultāšu absolvēšana Male / Female P3 70

VISPĀRĪGI UN ĪPAŠI PIEMĒROŠANAS NOTEIKUMI

Šie vispārējie un īpašie nosacījumi, kas jāievēro, iesniedzot pieteikumus uz iepriekš minētajiem vakantajiem ierēdņu amatiem, ir šādi.

1) VISPĀRĪGIE PIEMĒROŠANAS NOTEIKUMI

Kandidātiem, kuri pieteiksies iecelšanai par ierēdņiem, jābūt šādiem vispārīgiem nosacījumiem, kas noteikti Civildienesta likuma Nr. 657 48. panta A daļā;

a) būt Turcijas pilsonim,

b) nedrīkstētu atņemt sabiedrības tiesības,

c) pat ja Turcijas Kriminālkodeksa 53. pantā norādītie termiņi ir pagājuši; Noziegumi pret valsts drošību, noziegumi pret konstitucionālo kārtību un šīs kārtības darbību, piesavināšanās, izspiešana, kukuļošana, zādzība, krāpšana, krāpšana, krāpšana, nepareizs uzvedība, krāpšana, pat ja par tīšu noziegumu piespriests cietumsods vai piedošana uz gadu vai vairāk Netiktu notiesāts par bankrotu, kļūmēm solīšanā, neveiksmēm izpildē, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai kontrabandu,

d) attiecībā uz vīriešu kārtas kandidātu militāro statusu; nav nekāda sakara ar militāro dienestu vai nav sasnieguši militārā dienesta vecumu, vai, ja tas ir sasniedzis militārā dienesta vecumu, kalpojis par aktīvo militāro dienestu vai atlikts vai pārcelts uz rezerves klasi,

e) bez garīgas slimības vai fiziskas invaliditātes, kas var kavēt viņu nepārtraukti pildīt pienākumus,

f) lai izpildītu citas pieteikšanās prasības, kas tiek izvirzītas izsludinātajiem amatiem,

g) lūgumraksts par to, kurš personāls piesakās (katrs kandidāts pieteiksies tikai vienam personālam, kurš norīkots atbilstoši viņu izglītības statusam.)

2) ĪPAŠI PIETEIKUMA NOSACĪJUMI

a) izpildīt izglītības prasības kopš pēdējās absolvētās skolas attiecībā uz paziņotajiem nosaukumiem un iegūt minimālo KPSS punktu skaitu no 2018. gada publiskā personāla atlases eksāmenā (KPSS) noteiktajiem punktu skaita veidiem salīdzinājumā ar iegādājamajiem nosaukumiem,

b) netiek atlaists no valsts institūcijām un organizācijām, kurās viņš strādājis iepriekš, disciplināru vai morālu iemeslu dēļ.,

3) DOKUMENTI, KAS KANDIDĀTIEM PIETEIKŠANĀ VAJADZĪGI

Pieteikuma laikā;

Pieteikuma veidlapa no mūsu iestādes vai mūsu ģenerāldirektorāta http://www.saski.gov.tr tiks nodrošināta no interneta adreses,

a) personas apliecības vai personas apliecības kopija,

b) Diploma vai izlaiduma sertifikāta oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija vai izlaiduma sertifikāts ar svītrkodu, kas jāiegūst caur E-pārvaldi (kopijas var apstiprināt mūsu administrācija, ja tiek uzrādīts oriģināls.)

c) Ārvalstu skolu absolventu ekvivalences dokumenta oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija (kopijas var apstiprināt mūsu administrācija, ja oriģināls tiek uzrādīts.)

d) svītrkoda datora izdruka, kas ņemta no KPSS rezultātu dokumenta ÖSYM vietnes,

e) vīriešu kārtas kandidātu paziņojums, ka viņi nav saistīti ar militāro dienestu,

f) paziņojums, ka viņš / viņa netraucē nepārtraukti pildīt savus pienākumus,

g) 4 biometriski fotoattēli (1 tiks pievienots veidlapai)

h) Advokāta licences oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija juristu personālam (kopijas var apstiprināt mūsu administrācija, ja tiek uzrādīts oriģināls.)

i) lūgumraksts par to, kurš personāls viņš pieteicās,

4- LIETOŠANAS VIETA, DATUMS, METODE UN ILGUMS

Kandidāti var kārtot mutisko eksāmenu;

a) Kandidāti kopā ar pieteikuma laikā pieprasītajiem dokumentiem No 06.04.2020 līdz 17.04.2020 piektdiena līdz 17.00 (darba dienās no plkst. 08.00 līdz 17.00) varēs pieteikties.

Kandidātiem jāiesniedz pieteikuma dokumenti;

- Mūsu ģenerāldirektorāts elektroniskajā vidē http://www.saski.gov.tr interneta adrese,

- Personīgi vai ierakstītā vēstulē viņi varēs nosūtīt Samsunas Ūdens un kanalizācijas pārvaldes Personāla un izglītības ģenerāldirektorātu (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Mūsu ģenerāldirektorāts nebūs atbildīgs par novēlotu pastu.)

b) Pieteikumus, kas iesniegti ar trūkstošu informāciju un dokumentiem vai ja viņu kvalifikācija nav piemērota, mūsu ģenerāldirektorāts neizvērtēs.

c) Pasta kavējumi un pieteikumi, kas nav iesniegti paziņojumā norādītajā termiņā, netiks ņemti vērā.

5- PIETEIKUMU NOVĒRTĒJUMS - PIETEIKUMA PAZIŅOJUMS

a) kandidāts tiks uzaicināts uz mutisko eksāmenu ar likmi, kas ir piecas reizes lielāka par brīvo amatu skaitu, sākot no visaugstāk novērtētā kandidāta, mūsu ģenerāldirektorātā pārbaudot kandidātu TR identitātes numura un ÖSYM pierakstu atbilstību;

b) Pārējie kandidāti ar tādu pašu punktu skaitu kā pēdējais kandidāts, kurš uzaicināts uz eksāmenu, tiks uzaicināti uz eksāmenu.

c) Kandidāti, kuri ir tiesīgi kārtot mutisko eksāmenu un KPSS rezultātus, kā arī eksāmena vietu un laiku Pirmdien, 20.04.2020 Mūsu ģenerāldirektorāts http://www.saski.gov.tr tiks paziņots internetā.

d) Kandidāti, kuru pieteikumi ir pieņemti un uzaicināti uz eksāmenu, kuru identitāte un eksāmena vieta un datums ir pieejami “Eksāmenu iestāšanās dokumenti” Viņi varēs piekļūt no vietnes www.saski.gov.tr ​​interneta adreses.

e) Kandidāti, kuriem nav tiesību kārtot eksāmenu, netiks informēti.

6- PĀRBAUDES VIETA, LAIKS UN Tēmas

Samsunas mazās un kanalizācijas administrācijas kopsapulces mazajā sapulču zālē (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); pieņemšanai darbā 27/04/2020-08/05/2020 Starp datumiem notiks mutvārdu eksāmens. Ja mutisko eksāmenu nevar nokārtot tajā pašā dienā, to turpina nākamajā dienā.

Eksāmena priekšmeti:

Turcijas konstitūcija

Atatiurka principi un revolūcijas vēsture

657 Civildienesta likums

Pamatlikumi, kas saistīti ar vietējām pārvaldēm

Tas aptver profesionālo un praktisko zināšanu un prasmju novērtēšanu saistībā ar personāla titulu.

7- EKSĀMU NOVĒRTĒŠANA UN PĀRBAUDE PAR EKSĀMU REZULTĀTIEM

Pārbaude eksāmenā; Turcijas konstitūcija, Ataturk principi un vēstures revolūcijas, 657. likums, pašvaldība 15 Pamatlikumā jautājumus, kas saistīti punktus, bet komandas nosaukumu par profesionālo un praktisko zināšanu un lai novērtētu spēju veikti vairāk nekā 40 punktus, kas kopumā bija 100 punkti. Lai eksāmens būtu sekmīgs, eksāmenu komisijas locekļu sniegto punktu vidējam aritmētiskajam jābūt vismaz 60. Kandidātu galvenais sasniegumu rezultāts; Mūsu administrācijas mutiskā eksāmena punktu un KPSS punktu skaita vidējo aritmētisko noteiks un paziņos mūsu administrācijas tīmekļa vietnē.

Ja kandidātu panākumu punkti ir vienādi, augstākam KPSS rezultātam tiek piešķirta prioritāte. Sākot ar augstāko sasniegumu rezultātu, tiks noteikts pastāvīgo kandidātu skaits, kā arī pastāvīgo kandidātu skaits un aizstājēju skaits. Galvenie un rezerves kandidātu saraksti tiks paziņoti administrācijas interneta adresē, un tiem, kas tiks uzskaitīti, tiks iesniegts rakstisks paziņojums.

Eksāmenu padome; ir tiesības iegūt dažus no tiem vai nevienu no tiem, kas paziņoti paziņojumā par eksāmenu, ja eksāmena beigās viņiem tiek paziņots, ka sasniegumu punkti ir zemi vai nepietiekami.

Pieteikumu un procedūru laikā to personu pārbaudes, kurām ir konstatēts nepatiess paziņojums vai jebkādā veidā slēpj patiesību, tiek uzskatītas par nederīgām, un viņu uzdevumi netiek veikti. Pat ja tiek noteikta šādu lietu iecelšana, viņu norīkojumi tiek atcelti. Šīs personas nevar pieprasīt nekādas tiesības, un tām tiks iesniegta krimināllietas galvenajam prokuroram.

Eksāmenu rezultātus var pārsūdzēt rakstiski septiņu dienu laikā pēc panākumu saraksta paziņošanas mūsu administrācijas tīmekļa vietnē. Apelāciju eksāmenu komisija noslēdz septiņu dienu laikā, un attiecīgā persona tiek rakstiski informēta.

Paziņots.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE


Dzelzceļa ziņu meklēšana

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar