Zemkopības un mežsaimniecības ministrija pērk 13 līgumdarbiniekus IT speciālistus

Zemkopības un mežsaimniecības ministrija pieņēma darbā IT ekspertus
Zemkopības un mežsaimniecības ministrija pieņēma darbā IT ekspertus

Zemkopības un mežsaimniecības ministrija, kas tiks nodarbināta IT departamentā, Dekrēta Nr. 375 6. pielikumā un, pamatojoties uz šo rakstu, valsts iestāžu un organizāciju liela mēroga informācijas apstrādes vienībās, kas publicētas Oficiālajā Vēstnesī, datēta ar 31.12.2008. gada 27097. decembri un numurēta ar 8. Saskaņā ar 13. pantu Regulā par principiem un procedūrām, kas attiecas uz līgumā paredzētu IT darbinieku nodarbināšanu, XNUMX (trīspadsmit) līgumdarbiniekus, kas pieņemti darbā, pieņem darbā ar izvietošanu, kas jāveic saskaņā ar mutiskā eksāmena, kas jāveic mūsu ministrijā, panākumu kārtību.

PIEMĒROŠANAS NOSACĪJUMI


a) izpildīt Civildienesta likuma Nr. 657 48. pantā noteiktos nosacījumus,

b) beigt četrus gadus ilgu fakultāšu vai augstākās izglītības iestāžu datortehnikas, programmatūras inženierijas, elektrotehnikas, elektronikas, elektrotehnikas un rūpniecības inženierzinātņu katedras, kuru līdzvērtīgumu ir akceptējusi Augstākās izglītības padome,

c) fakultāšu inženierzinātņu katedras, kas nodrošina izglītību četrus gadus, izņemot tās, kas minētas b) apakšpunktā, zinātniskās literatūras, izglītības un izglītības zinātņu nodaļas, departamenti, kas nodrošina izglītību datoros un tehnoloģijās, un statistikas, matemātikas un fizikas katedras vai to līdzvērtīgumu Augstākās izglītības padomē augstākās izglītības teorijas absolventi (šajā nodaļā minētie katedras absolventi var pieteikties uz 2 reizes lielāku mēneša bruto līguma algu)

d) vismaz 3 (trīs) gadu profesionāla pieredze programmatūras izstrādē, programmatūras projektēšanā un attīstībā, šī procesa vadībā vai liela mēroga tīkla sistēmu uzstādīšanā un vadībā, vismaz 5 (pieci) gadi citiem; (Nosakot profesionālo pieredzi, tiek ņemti vērā apkalpojošie darbinieki, uz kuru personālu attiecas Likums Nr. 657 kā Informācijas personāls vai tā paša likuma 4. panta B daļa, kā arī līgumiskais statuss, uz kuru attiecas Dekrēts Nr. 399, un darba laiki, kas dokumentēti kā IT personāls privātajā sektorā, kas pakļauts Sociālās apdrošināšanas iestādei)

d) dokumentācija, ka datoru perifērijas ierīces zina vismaz divas no pašreizējām programmēšanas valodām, ja tām ir zināšanas par izveidoto aparatūras un tīkla pārvaldību un drošību,

e) Ja aktīvais pienākums kandidātiem no vīriešiem nav sasniedzis militārā dienesta vecumu vai ir sasniedzis militārā dienesta vecumu, ir jāizcieš aktīvajam militārajam dienestam vai jābūt atbrīvotam no amata, atliktam vai pārceltam rezerves klasē.

LIETOŠANAS METODE, VIETA UN DATUMS

Pretendenti var pieteikties tikai vienā no izsludinātajiem amatiem. Pēc paziņojumā norādīto dokumentu pilnīgas un pareizas aizpildīšanas,

pieteikumi kopā; Laikā no 07.05.2020 līdz 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adrese

tiks veikts elektroniski. Tā kā pieteikumi tiks saņemti elektroniski pasts Pieteikumus caur vai klātienē nepieņemsim.

Tā kā pieteikumi tiks iesniegti ar e-pārvaldes paroli, kandidāti (www.turkiye.gov.t ir) kontam jābūt pieejamam. Lai izmantotu minēto kontu, kandidātiem jāsaņem e-pārvaldes parole. Kandidāti personīgi piemēro aploksni ar e-pārvaldes paroli no PTT centrālajiem direktorātiem.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HEREEsi pirmais, kas komentē

Yorumlar