DHMI praktikanta palīgs nopirks gaisa satiksmes kontrolieri

dhmi praktikanta palīgs nolīgs gaisa satiksmes kontroli
dhmi praktikanta palīgs nolīgs gaisa satiksmes kontroli

Informācija par iestādi un amats, kas jāieņem Valsts lidostu ģenerāldirektorāta palīgam - Iekšējā gaisa satiksmes vadības dispečera iestājeksāmens


Vienība, kas atver eksāmenu: Valsts lidostu pārvaldes ģenerāldirektorāts.
Pozīcija: DHMI (valsts)
Amata nosaukums un iecelto amatu skaits:

  • Gaisa satiksmes kontroliera palīgs: 17 vienības.
  • Gaisa satiksmes kontroliera stažieris: 20 gab.

KPSS punktu skaits un bāzes punktu skaits gaisa satiksmes vadības dispečeru kandidātiem: vismaz 3 punkti no KPSSP70 punktu skaita

KPSS punktu skaits un bāzes punktu skaits gaisa satiksmes vadības dispečeru kandidātiem: Vismaz 3 punkti no KPSSP70 punktu skaita

KPSS rādītāja derīguma gads: publiskā personāla atlases eksāmens 22. gada 2018. jūlijā.

Lai strādātu Valsts lidostu pārvaldes ģenerāldirektorātā saskaņā ar Dekrēta Nr. 399 3. / c pantu, Valsts lidostu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektorāta oficiālajā laikrakstā, kas publicēts 08.07.2018. Un ar numuru 30472, tiks piešķirti gaisa satiksmes vadības dispečera un gaisa satiksmes vadības dispečera palīga amati. Atlases eksāmeni notiks saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti regulā par kandidātu pārbaudēm.

Vispārējie nosacījumi, kas nepieciešami kandidātiem eksāmena kārtošanai,

a) būt Turcijas pilsonim,

b) nedrīkstētu atņemt sabiedrības tiesības,

c) lai būtu sasniedzis 18 gadu vecumu,

d) attiecībā uz militāro statusu; nav nekāda sakara ar militāro dienestu, nav militārā dienesta laikmetā vai, ja viņš / viņa ir militārā dienesta vecumā, viņš veic aktīvu militāro dienestu vai ir atlikts vai pārcelts uz rezerves klasi.

e) Izņemot nolaidīgus noziegumus, pat ja tiem ir piespriests vairāk nekā sešu mēnešu cietumsods vai amnestija, tādi noziegumi kā piesavināšanās, ambīcijas, izspiešana, kukuļošana, zādzība, krāpšana, krāpšana, piesavināšanās, krāpniecisks bankrots vai Netiek notiesāts par cieņas un cieņas aizskaršanu vai tirdzniecību, oficiālu piedāvājumu un darījumu nepareizu atspoguļošanu un valsts noslēpuma izpaušanu, izņemot ļaunprātīgu izmantošanu un kontrabandu,

f) Sākot no pieteikšanās datuma, iegūt KPSSP11 punktos septiņdesmit vai vairāk punktus saskaņā ar Vispārīgo noteikumu par eksāmeniem, kas pirmo reizi tiek iecelti uz publiskajām amata vietām, 3. pantu.

Prasības gaisa satiksmes vadības dispečeru kandidātiem,

a) ir fakultātes vai 4 gadu koledžas absolvents,

b) saņemt veselības ziņojumu ar frāzi “kļūst par gaisa satiksmes kontrolieri” saskaņā ar ICAO PIELIKUMA kritērijiem (nepieciešami nosacījumi) www.dhmi.gov.t ir Gaisa satiksme plkst

Par vadības dienestu personālu ir rakstīts licencēšanas un vērtēšanas noteikumos.)

c) gaisā / vietā un vietā / vietā balss sakari, kuriem nav izteikta akcenta vai dialekta, mēles aizspriedumi, slēpta stostīšanās un pārmērīga aizrautība, kas var radīt pārpratumus (šo situāciju nosaka eksāmenu komisija un reģistrē minūtēs,

Ja nepieciešams, tiesnesis tiek nosūtīts uz slimnīcu, un tiesnesis tiek izveidots saskaņā ar gala ziņojuma rezultātu, ko sniedz slimnīca. Kandidāti netiek uzskatīti par nokārtotiem eksāmenā pat tad, ja viņi ir nokārtojuši datorizētu vai rakstisku eksāmenu un tiek izslēgti.)

d) dokumentēt, ka students ir saņēmis vismaz “C” līmeni no angļu valodas eksāmena pēdējos piecos gados no pieteikšanās termiņa beigām (dokuments, kas apliecina, ka viņam / viņai ir svešvalodu zināšanas, kas noteiktas OSYM prezidentūras publicētajā ekvivalences tabulā (dokumenti ir derīgi pēc 05.06.2015.) .

e) lai būtu derīga gaisa satiksmes vadības dispečera licence. (Skatīt: “SHY 65-01 Air
Satiksmes kontroliera pakalpojumu personāla licenču novērtēšanas regula ”)

Prasības gaisa satiksmes vadības dispečeru kandidātiem,

a) ir fakultātes vai 4 gadu koledžas absolvents,

b) Gaisa satiksmes vadības kursa datums sāks būt jaunāks par 28.12.2020 gadiem no 27. gada 28.12.1994. decembra (dzimis XNUMX. gada XNUMX. decembrī un vēlāk).

c) saņemt veselības ziņojumu ar frāzi “kļūst par gaisa satiksmes kontrolieri” saskaņā ar ICAO PIELIKUMA kritērijiem (nepieciešami nosacījumi) http://www.dhmi.gov.tr Tas ir uzrakstīts Gaisa satiksmes vadības dienestu personāla licencēs un kvalifikācijas noteikumos, kas atrodas uz adreses.)

d) gaisā / vietā un vietā / vietā balss sakari, kuriem nav izteikta akcenta vai dialekta, kas var izraisīt pārpratumus un traucējumus, mēles aizspriedumus, slēptu stostīšanos un pārmērīgu satraukumu. un procedūra tiek noteikta saskaņā ar gala ziņojuma rezultātu, ko sniedz tiesneša slimnīca.

e) Sākot ar pieteikšanās termiņu, dokumentēt, ka students ir saņēmis vismaz “C” līmeni no angļu valodas svešvalodu eksāmena pēdējo piecu gadu laikā (dokuments, kas apliecina, ka viņam / viņai ir svešvalodu zināšanas, kas noteiktas OSYM prezidentūras publicētajā ekvivalences tabulā (dokumenti ir derīgi pēc 05.06.2015.) .

f) netiek atlaists no kursa vai galvenā biroja disciplīnas, neveiksmju un administratīvo aspektu ziņā.

PĀRBAUDES METODE:

Gaisa satiksmes vadības dispečera praktikanta un gaisa satiksmes vadības dispečera kandidāta atlases eksāmens;

Gadījumos, kad datorizētas atlases eksāmenu vai datorizētas atlases eksāmenu kāda iemesla dēļ nevar nokārtot, rakstisks eksāmens, lai pārbaudītu tādas funkcijas kā vispārējās spējas, spriešana, izlūkdati, atmiņa un ātra lēmumu pieņemšana,

-To piemēro tādā veidā, kas sastāv no mutvārdu eksāmena, ieskaitot balss komunikācijas novērtējumu. (Skatīt: Valsts lidostu pārvaldes ģenerāldirektorāta gaisa satiksmes vadības dispečera stažiera un gaisa satiksmes vadības dispečera palīga amatu ieceļamo regulu nolikums par 13. pantu):

PIETEIKUMS:

10 (desmit) reizes pārsniedzot pozīciju skaitu, ko paziņojusi Valsts lidostu pārvaldes ģenerāldirektorāts, KPSSP3 vērtējums tiks uzaicināts uz datorizētu atlases eksāmenu vai rakstisku eksāmenu, sākot no augstākā līmeņa. Kandidāti; Viņi tiks uzaicināti uz mutisko eksāmenu secībā pēc iegūtā punktu skaita datorizētā atlases eksāmenā vai rakstiskajos eksāmenos. Kandidāti, kuri vēlas kārtot eksāmenu laikā no 11.05.2020-05.06.2020 http://isbasvuru.dhmi.gov.tr Viņiem jāpiesakās plkst. Kandidātiem visi pieprasītie dokumenti ir pilnībā jāaugšupielādē sistēmā. Pieteikumi personīgi un pa pastu netiks pieņemti.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HEREEsi pirmais, kas komentē

Yorumlar