Kultūras un tūrisma ministrija nopirks 31 apmācāmo

Kultūras un tūrisma ministrija uzņems māksliniekus praktikantus
Kultūras un tūrisma ministrija uzņems māksliniekus praktikantus

Kultūras un tūrisma ministrija saņems iekšējo mākslinieku


A - VISPĀRĪGAS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM

1 - būt Turcijas pilsonim,

2 - no eksāmena datuma būtu jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu,

3 - nedrīkst atņemt sabiedrības tiesības,

4 - Pat ja Turcijas Kriminālkodeksa 53. pantā norādītie termiņi ir pagājuši; Noziegumi pret valsts drošību, noziegumi pret konstitucionālo kārtību un šīs kārtības darbību, piesavināšanās, izspiešana, kukuļošana, zādzība, krāpšana, krāpšana, krāpšana, krāpšanas ļaunprātīga izmantošana, krāpšana, pat ja viņam piespriests cietumsods vai piedošana uz gadu vai ilgāk par tīšu noziegumu Nevajadzētu notiesāt par bankrotu, konkursa kļūmēm, kļūmēm izpildot pienākumus, naudas atmazgāšanu vai noziegumu kontrabandu,

5 - nav nekāda sakara ar militāro dienestu vīriešu kārtas kandidātiem, nav militārā dienesta vecumā, ja viņš / viņa ir militārā dienesta vecums, viņš veic aktīvu militāro dienestu vai ir atlikts vai pārcelts uz rezerves klasi,

6 - bez garīgās attīstības traucējumiem, kas var kavēt viņu pastāvīgi pildīt pienākumus.

B - ĪPAŠAS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM

1 - beidzis oficiālo un privāto ziemas dārzu vai skolu ar mūzikas nodaļu vai ar speciālu mūzikas izglītību,

2 - Veiksmīgi izpildīt darbus, kas norādīti Prezidenta simfoniskā orķestra nolikuma 92., 94., 96. un 98. pantā.

C - LIETOŠANAS METODE UN VIETA

Mūsu ministrijas darba pieprasījuma veidlapas http://www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr To var iegūt no interneta adreses. Kandidātiem jāiesniedz darba pieprasījuma veidlapa un citi dokumenti, kas minēti šī sludinājuma "D" rakstā, piemēram, pdf, jpeg utt. Sagatavošana (neatjaunināms faila formāts) formātā, csosinav@ktb.gov.t ir viņiem jāsūta uz e-pasta adresi interaktīvā vidē. Pēc paziņojuma par eksāmenu publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī kandidātiem jāpiesakās līdz noteiktajam termiņam - 24. gada 2020. jūlija plkst. 23:00. Iestādes pienākums nav sasniegt iestādi problēmu dēļ, kas rodas no e-pasta nosūtīšanas kavējumiem pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Kandidāti varēs kārtot eksāmenus vairāk nekā vienā filiālē, ja viņi būs atsevišķi iesnieguši darba pieprasījuma veidlapu atlasītajām filiālēm vai darba pieprasījuma veidlapā ir atzīmējuši katru filiāli, kuru vēlas eksāmenu kārtot atsevišķi.

To kandidātu saraksts, kuriem ir iepriekš minētie nosacījumi darba pieprasījuma veidlapu un pievienoto dokumentu pārbaudes rezultātā un kuri ir tiesīgi kārtot eksāmenu, www.cso.gov.t ir ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t ir Tas tiks paziņots interneta adresēs, un kandidāti netiks paziņoti atsevišķi.

Kandidātu eksāmenu iestāšanās dokumenti tiks nosūtīti uz e-pasta adresi, kas norādīta darba pieprasījuma veidlapā.

Visa pieteikumam nepieciešamā informācija un dokumenti tiks nosūtīti interaktīvā vidē, kā minēts iepriekš, un pieteikumi vai dokumenti, kas iesniegti pieteikumam vai pa pastu, tiks nosūtīti atpakaļ bez apstrādes.

Pieteikumi, kas iesniegti ar trūkstošiem, nepareiziem dokumentiem vai pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Tie, kuri līdz pieteikšanās termiņam nenosūta dokumentus pilnībā un bez kļūdām, nevarēs kārtot eksāmenu. Iestādei nebūs nekādas atbildības pret tiem, kuri šādā veidā nevar kārtot eksāmenu.

D - PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

1 - mācību dokumenta vai aizbraukšanas dokumenta oriģināls vai apstiprināta kopija, kas norāda, ka viņš ir beidzis oficiālo un privāto ziemas dārzu vai skolu ar mūzikas nodaļu vai ieguvis īpašu mūzikas izglītību,

2 - rakstisks CV ar Turcijas Republikas ID numuru.

3 - darba pieprasījuma forma uzņēmuma vietnē.

E - ĪPAŠI NOSACĪJUMI

1- Kandidātiem uz eksāmenu jāierodas kopā ar pianistiem. Kandidātiem ir pienākums nākt ar saviem instrumentiem, izņemot pārsteidzošos instrumentus - tympani un arfu.

2 - Kandidātiem ir jāiesniedz repertuāra saraksts (katrs 10), kas saistīti ar darbiem, kurus viņi atskaņos eksāmenā.

F - PĀRBAUDES VIETA

Eksāmens notiks Prezidenta simfoniskā orķestra koncertzālē Talatpaşa Bulvarı Nr. 38 ALTINDAĞ / ANKARA.

G - EKSĀMU DATUMI

Eksāmeni sāksies 05. gada 08. augustā plkst. 2020:10 un atbilstoši eksāmeniem iesniedzamo pieteikumu skaitam, kurā dienā viņi kārtos eksāmenu atbilstoši eksāmenu datumiem un kandidātu atzariem. www.guzelsanatlar.ktb.gov.t ir ve www.cso.gov.t ir tiks paziņots plkst.

Kandidātiem jābūt klāt tajā vietā, kur viņi kārtos eksāmenu, vismaz pusstundu pirms eksāmena laika, un kopā ar viņiem ieejas dokuments, foto un apstiprināts personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, autovadītāja apliecība vai pase), repertuāra saraksts (katrs 10) par eksāmenā spēlējamo darbu Viņu nosūtīto dokumentu oriģināli interaktīvā vidē (oriģināli vai iestādes apstiprināti sertifikāti, kas norāda, ka viņi ir beiguši oficiālo un privāto ziemas dārzu vai mūzikas nodaļu vai saņēmuši īpašu mūzikas izglītību, rakstisks atskaite iestādes tīmekļa vietnē, iekļaujot TR identitātes numuru). forma ar mitru parakstu) un trīs fotogrāfijas ar izmēru 4.5 x 6 cm. Kandidātiem ir jākārto eksāmens kandidātu skaita secībā.

H - PĀRBAUDES METODE

Eksāmens notiks praktiski. Atbilstoši nozarēm eksāmens tiks veikts šādi:

1 - Kandidātiem, kuri kārto orķestra stīgu instrumentu pieņemšanas eksāmenu, sekmīgi jāspēlē šādi darbi:

a) viņu izvēlēts pētījums,

b) pēc izvēles izvēlēta sonāte (ar klavierēm).

c) Koncerts pēc viņu izvēles (kopā ar klavierēm) (Klavieres nav obligāti nepieciešamas kontrabasam.)

d) Orķestra skaņdarba vai darbu atšifrēšana, ko izvēlas eksaminācijas komisija.

2 - Kandidātiem, kuri kārtos pūšaminstrumentu pieņemšanas eksāmenu, būs sekmīgi jāspēlē šādi darbi:

a) viņu izvēlēts pētījums,

b) pēc izvēles izvēlēta sonāte vai koncerts vai skaņdarbs (ar klavierēm)

c) gamma

d) Orķestra skaņdarba vai darbu atšifrēšana, ko izvēlas eksaminācijas komisija.

3 - Kandidātiem, kuri iestājas sitaminstrumentu pieņemšanas eksāmenā, sekmīgi jāspēlē šādi darbi:

a) Timpani, Glockensipiel, Xilifhon zināmā mērā viņu izvēlētie darbi klavierēm un visiem bungu grupas instrumentiem,

b) eksāmenu komisijas izvēlēto orķestra darbu atšifrēšana.

Kandidātiem, kuri kārto Harfa pieņemšanas eksāmenu, sekmīgi jāspēlē šādi darbi:

a) viņu izvēlēts pētījums,

b) pēc paša izvēlēta sonāta,

c) viņu izvēlētais koncerts,

d) Orķestra skaņdarba vai darbu atšifrēšana, ko izvēlas eksāmenu komisija.

I - PĀRBAUDES UN PĀRBAUDES NOVĒRTĒJUMS

Lai atzītu par sekmīgu iestājeksāmenos, vidējā atzīmes vērtējumā, ko piešķir eksāmenu komisijai, jābūt 100 veseliem skaitļiem virs 70. Attiecīgajos eksāmenos iegūto punktu skaits vidēji nosaka kopējo panākumu secību. Par veiksmīgiem tiek uzskatīti tie, kas saņem vismaz 70 pilnus punktus kā vidējo punktu skaitu. Atbilstoši vidējam punktu skaitam, kas iegūts no minētā eksāmena, iecelšana notiks, sākot no augstākā punkta, un izsludināto vakanto vietu skaits tiks uzskatīts par veiksmīgu kandidāta iestājpārbaudījumā. Cits

Ja kandidātiem tiek piešķirts 70 punktu vai augstāks punktu skaits, viņiem netiek piešķirtas tiesības tikt ieceltiem personālā. Uzvarētāju vidū vienlīdzības gadījumā priekšroku dod tiem, kuri ir ieguvuši profesionālo izglītību, un jaunākiem.

Aizstājēju sarakstu var paziņot tik daudz, cik ieceļamo vakanču skaitu. Ja ir tādi, kurus nevar iecelt vai atcelt no galvenajiem dalībniekiem, kuri nokārtojuši eksāmenu, panākumu secībā var iecelt aizstājējus. Rezerves saraksta tiesības beidzas pirmā gada beigās pēc eksāmena datuma, ja par šo pašu personāla titulu tiek kārtots jauns eksāmens pirms šī perioda beigām, dienā, kad tiek paziņots par šo eksāmenu.

I - PĀRBAUDES REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

Eksāmena uzvarētāju saraksts ir www.cso.gov.t ir ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t ir Tas tiks paziņots interneta adresēs, un pastāvīgu un aizstājošu praktikantu kandidātam netiks sniegts rakstisks vai rakstisks paziņojums. Tie, kuri tiek atzīti par nepatiesiem apgalvojumiem eksāmena laikā vai pēc tā, netiks iecelti, padarot eksāmenus par nederīgiem.

Jautājumos, kas nav iekļauti šajā paziņojumā, piemēro attiecīgos Prezidenta simfoniskā orķestra noteikumu noteikumus, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī datēti ar 28. gada 01. janvāri un numurēti ar numuru 1970.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE


Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar