Tiesu medicīnas institūts 79 nolīgto darbinieku pieņemšanai darbā

tiesu medicīnas iestāde
tiesu medicīnas iestāde

Nodarbināt par līgumdarbinieku Tiesu medicīnas iestādes centrālajā un provinces organizācijā saskaņā ar Valsts civildienesta likuma Nr. 6 6. panta B daļu saskaņā ar "Līgumdarbinieka nodarbināšanas principiem", kas stājās spēkā ar Ministru kabineta dekrēts, kas datēts ar 1978/7/15754 un ar numuru 657/4 par;Mutvārdu eksāmens, kas notiks Tiesu medicīnas institūtā 1 citu tehniskā dienesta darbinieku (ķīmiķu), 18 darbinieku, 24 aizsardzības un drošības virsnieku, 30 tehniķu un 3 atbalsta personāla (kalpotāja) amatiem, kuru atrašanās vieta, nosaukums, kvalifikācija un īpašais amats nosacījumi ir noteikti 4. pielikumā. Saskaņā ar rezultātu tiks nodarbināts līgumdarbinieks.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

Kandidāti, kuri iestājās 2020. gada KPSS un ieguva vismaz 70 punktus no katrai pozīcijai nepieciešamā punktu skaita, varēs pieteikties mutvārdu eksāmeniem, kurus rīko Tiesu medicīnas institūta prezidentūra. Tiem, kas pieteiksies, jāatbilst Tieslietu ministrijas ierēdņu eksaminācijas, iecelšanas un pārcelšanas noteikumu 5. un 6. pantā izklāstītajiem nosacījumiem un šī paziņojuma 4. pantā norādītajiem nosacījumiem.

Uz mutvārdu eksāmeniem, pamatojoties uz centrālajā eksāmenā iegūtajiem rezultātiem, kandidāti tiks uzaicināti līdz 3 reizēm vairāk par katru amatu izsludināto amatu skaitu, sākot ar augstāko punktu skaitu.

Tiem, kas pieteiksies, jāatbilst šādiem 1. pielikumā norādītajiem vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.
Vispārīgie nosacījumi:

  • a) būt Turcijas Republikas pilsonim,
  • b) 22. gada 2021. aprīlī, kas ir pieteikuma iesniegšanas termiņš, izpildīt likuma Nr. 657 40. pantā noteiktās vecuma prasības un būt 35 gadus vecam no tā gada janvāra pirmās dienas, kurā notiek centrālā pārbaude (Pieteikties varēs tie, kas dzimuši 01. gada 1985. janvārī vai vēlāk.)
    No gada, kurā notiek centrālais eksāmens (KPSS-2020) aizsardzības un drošības virsnieka amatam, janvāra pirmajā dienā jābūt jaunākam par 30 gadiem. (Tie, ​​kas dzimuši 01. gada 1990. janvārī vai vēlāk, varēs pieteikties eksāmenam.)
  • c) neinteresējas par militāro dienestu vai nav sasniedzis militārā dienesta vecumu, ir pabeidzis aktīvo militāro dienestu vai atlikts vai pārcelts rezerves klasē,
  • ç) netiks notiesāts par noziegumiem, kas uzskaitīti grozītajā likuma Nr. 657 48/1-A / 5 klauzulā,
  • d) neskarot likuma Nr. 657 53. panta noteikumus, nav garīgu slimību, kas varētu traucēt viņam nepārtraukti pildīt pienākumus,
  • e) netiek atņemtas sabiedrības tiesības;
  • f) ir jābūt izglītībai, kas nepieciešama amata iecelšanai līdz noteiktajam termiņam.

Lietošanas vieta un metode

Tiesu medicīnas institūta pieteikumi http://www.atk.gov.tr Tas tiks veikts oficiālajā tīmekļa vietnē pēc adreses. Pēc tam, kad vietnē ir iesniegts pieteikums, dokumenti netiks nosūtīti pa pastu vai citiem saziņas kanāliem. Pieteikšanās laikā sistēmā ir jāaugšupielādē fotogrāfija, KPSS rezultātu dokuments, diploms vai pagaidu beigšanas sertifikāts un speciālā drošības ID karte (marķēta ar ieroci) Aizsardzības un drošības virsnieka amatam, tāpēc kandidātiem jābūt pdf failam vai attēlam. gatavs šo dokumentu formāts. Pieteikuma reģistrācijas numuru sistēma automātiski piešķirs kandidātiem, kuri pareizi pabeidz pieteikšanās procesu.
Kandidāti varēs iesniegt tikai vienu pieteikumu par katru līguma vietu un nosaukumu. Ja viens un tas pats kandidāts pretendē uz vairāk nekā vienu amatu un titulu, visi viņu pieteikumi tiks uzskatīti par nederīgiem, un tie, kas šādā veidā kārtojuši eksāmenu, netiks uzsākti pat tad, ja viņiem būs sekmīgi.

Pieteikšanās datumi

Pieteikšanās sāksies pirmdien, 12. gada 2021. aprīlī, pulksten 10:00 un beigsies pulksten 22:2021, ceturtdien, 17. gada 00. aprīlī.

Armīns

Dzelzceļa nozares izstāde 2020

sohbet

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar