Augstākās tiesas prezidentūra pieņems darbā 212 virsniekus

Augstākās tiesas prezidentūra pieņems darbā ierēdņus
Augstākās tiesas prezidentūra pieņems darbā ierēdņus

Lai tiktu pieņemts darbā Kasācijas tiesas prezidentūrā, Principu attiecībā uz līgumdarbiniekiem nodarbinātību 657. pielikums, kas stājās spēkā ar Ministru padomes 4. gada 06.06.1978. jūnija lēmumu un Nr. Saskaņā ar to 7 darbinieki būt pieņemtiem darbā uz nolīgtajām vietām, kas norādītas zemāk esošajā tabulā, pamatojoties uz KPSS 15754. gada rādītājiem, pamatojoties uz lietišķo un mutisko vai mutisko eksāmenu rezultātiem, kas jārīko Augstākās apelācijas tiesas prezidentūrai.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

PIETEIKUMA VEIDLAPA, VIETA UN LAIKS

a) Kandidātiem pieteikumi jāiesniedz, izmantojot elektronisku pieteikšanos, piesakoties e-pārvaldes sistēmā, izmantojot vietni (turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu) laikā no 07.06.2021. līdz 11.06.2021. .

b) Kandidātiem jāpabeidz pieteikšanās process, pilnībā un pa vienam augšupielādējot sistēmā nepieciešamos dokumentus. Kandidāti ir atbildīgi par neprecizitātēm un trūkstošajiem dokumentiem augšupielādētajos dokumentos.

c) Pēc pieteikšanās procesa pabeigšanas kandidātiem ekrānā "Mani pieteikumi" jāpārbauda, ​​vai viņu pieteikums ir aizpildīts. Netiks ņemta vērā jebkura lietojumprogramma, kuras ekrānā “Manas lietojumprogrammas” nav redzams “Lietojumprogramma pabeigta”.

PIEMĒROŠANAS NOSACĪJUMI

a) būt vispārējiem nosacījumiem, kas noteikti likuma Nr. 657 48. pantā,

b) līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir sasnieguši 18 gadu vecumu,

c) nav psihisku slimību, kas varētu traucēt viņam nepārtraukti pildīt pienākumus,

d) nesaņem vecuma pensiju vai vecuma pensiju no sociālās nodrošināšanas iestādes,

e) Kandidātiem, kuri pretendēs uz ierēdņa, analītiķa, programmētāja, tehniķa, tehniķa, operatora amatu, nevajadzētu būt sasniegušam 11.06.2021 gadu vecumu no 35. gada 11.06.1986. jūnija, kas ir pēdējā pieteikšanās diena. (Var pieteikties tie, kuri dzimuši XNUMX. gada XNUMX. jūnijā un vēlāk.)

f) no 11.06.2021. līdz 30 gadu vecumam - pēdējā kandidātu pieteikšanās diena, kuri pretendēs uz aizsardzības un apsardzes amatu. (Var pieteikties personas, kuru dzimšanas datums ir 11.06.1991. Un vēlāk.)

g) kārtot KPSS (B grupa) eksāmenu 2020. gadā un iegūt vismaz 3 punktus no KPSSP93 punktu tipa absolventiem, KPSSP94 punktu skaitu asociēto grādu absolventiem un KPSSP60 punktu tipu vidējās izglītības absolventiem Lietvedes, apsardzes un apsardzes amatam būs nepieciešams vismaz 70 punktu skaits.

h) būt pozitīvam drošības izmeklēšanas un arhīvu izpētes rezultātā,

i) Strādājot valsts iestādēs un organizācijās uz līguma pamata saskaņā ar Civildienesta ierēdņu likuma Nr. 657 4. panta B daļu, neviena institūcija pēdējā gada laikā nav izbeigusi līgumu, jo rīkojusies pretrunā pakalpojumu līgums,

j) Līguma darbības laikā, kas noteikts ar Ministru padomes 06.06.1978. gada 7. jūnija lēmumu ar numuru 15754/XNUMX
Izņemot izņēmumus, tie, kas vienpusēji izbeiguši līgumu, var pieteikties atkārtoti pirms viena gada no līguma izbeigšanas dienas.
Viņus nevar nodarbināt līgumdarbos.

Armīns

sohbet

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar