Dikles Universitāte, lai pieņemtu darbā 99 līgumdarbiniekus

Dikles universitātes slimnīcas
Dikles universitātes slimnīcas

Dicle University, pieteikšanās termiņš ir 23. gada 2021. jūnijs, medmāsa, diētas ārsts, veselības tehniķis, mutes un zobu veselība, uzņems 99 līgumdarbiniekus.

Grozījumi Līgumdarbinieku nodarbināšanas principos, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī, datēti ar 657. Un numurēti ar numuru 4, lai nodarbinātos Dikles Universitātes slimnīcās un nodarbinātu pilnu slodzi saskaņā ar Civildienesta ierēdņu likuma 28.06.2007. panta B daļu. Nr. 26566. Ar izdevumiem, kas sedzami no īpašā budžeta, saskaņā ar Principu principu 2. pielikuma b) punktu, pamatojoties uz KPSS (B) grupas punktu skaitu, tiks nolīgti darbinieki ar šādiem nosaukumiem un kvalifikāciju: pieņemts darbā.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE 

Dikles Universitāte pieņems darbā līgumdarbiniekus

Dikles Universitāte pieņems darbā līgumdarbiniekus

Dikles Universitāte pieņems darbā līgumdarbiniekus

I - VISPĀRĪGI UN ĪPAŠI NOSACĪJUMI

1 - Lai izpildītu nosacījumus, kas noteikti Valsts civildienesta likuma Nr. 657 48. pantā.

2. Pat tad, ja ir pagājuši Turcijas Kriminālkodeksa 53. pantā noteiktie periodi, cietumsods 1 (viens) gads vai vairāk par tīši izdarītu noziegumu vai noziegumiem pret valsts drošību, pat ja apžēloti noziegumi pret valsts pilsoņiem aizstāvība, noziegumi pret valsts noslēpumu un spiegošanu, piesavināšanās, piesavināšanās, kukuļošana, zādzība, krāpšana, viltošana, uzticības pārkāpšana, krāpšana, bankrots, piedāvājumu viltošana, izpildes viltojums, noziedzības vai kontrabandas rezultātā iegūtu īpašuma vērtību atmazgāšana. nosodīja

3 - Kārtot 2020. gada KPSS (P3) eksāmenu bakalaura absolventiem, 2020. gada KPSS (P93) asociēto grādu absolventiem un 2020. gada KPSS-P94 vidusskolu absolventiem.

4 - nesaņem vecuma vai vecuma pensiju nevienā sociālās nodrošināšanas iestādē.

5 - kandidāti; Civildienesta ierēdņu likuma Nr. 657 4. / B pantā ir teikts, ka "Gadījumā, ja šādā veidā nodarbināto līgumus izbeidz viņu iestādes sakarā ar pakalpojumu līguma principu pārkāpumu, un viņi vienpusēji izbeidz līgumu. līguma termiņš, izņemot Ministru padomes lēmumā noteiktos izņēmumus, ar iestādēm līgums tiks slēgts līdz brīdim, kad būs beidzies viens gads no līguma izbeigšanas dienas. Tās nevar būt nodarbinātas personāla amatos ”.

6 - vīriešiem; neiesaistīties militārajā dienestā, veikt aktīvo militāro dienestu vai tikt atliktam vai pārceltam uz rezerves klasi

7. Līgumi ar tiem, kuri neatbilst nosacījumiem, kas noteikti pakalpojumu līgumā, kas jāparaksta ar kandidātiem, tiks izbeigti.

8 - Nevar pieteikties tie, kuri ir atlaisti no savām iestādēm vai kuru līgumi ir vienpusēji izbeigti Dekrētlikuma ietvaros.

9 - šķēršļa neesamībai dežūrdaļā.

10 - Tie, kuri ar dažādiem dekrētiem ir atlaisti no valsts dienesta, nevar pieteikties.

II - SISTĒMĀ PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI Tiešsaistes pieteikumā

1 - Pieteikuma veidlapa (aizpildāma tiešsaistē no sistēmas)

2 - Identifikācijas karte tiks skenēta un pievienota.

3 - diploms vai provizorisks beigšanas sertifikāts (tiks pieņemta notariāli vai svītrkodētu e-pārvaldes izdruka.)

4 - 2020. gada KPSS (P3) bakalaura absolventiem, 2020. gada KPSS (P93) asociēto grādu absolventiem un 2020. gada KPSS-P94 punktu tipa eksāmena rezultātu dokuments vidusskolai tiks izņemts no sistēmas.

5 - Bakalaura grāda sertifikāts no bakalaura programmas - stenogramma 100 (farmaceitam)

6 - Apstiprināts dokuments vai sertifikāts, kurā redzama darba pieredze, ja tas ir nepieciešams piemērojamajā nosaukumā

Dicle Universitātes tiešsaistes pieteikšanās sistēma tīmekļa adresē pbs.dicle.edu.tr tiks aizpildīta pilnīgi un pareizi, un pieteikums tiks sagatavots elektroniski kopā ar nepieciešamo dokumentu pielikumiem. Pieteikumi tiks iesniegti tiešsaistē mūsu Universitātes adresē pbs.dicle.edu.tr 10 (desmit) dienu laikā no publicēšanas dienas Oficiālajā Vēstnesī. (Pieteikšanās termiņš ir līdz plkst. 23.59.) Kandidāti varēs pieteikties tikai uz vienu no izsludinātajiem amatiem. (Abi kandidātu pieteikumi, kuri pretendē uz vairāk nekā vienu amatu, tiks uzskatīti par nederīgiem.) Pieteikumi, ko kandidāti iesnieguši personīgi vai pa pastu, netiks pieņemti.

III - PIETEIKUMU NOVĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

Pēc elektroniskajā vidē iesniegto pieteikumu izskatīšanas tiek kārtoti rakstiski un mutiski eksāmeni.

Pamatojoties uz 2020. gada KPSS (P3) bakalaura absolventiem, 2020. gada KPSS (P93) asociēto grādu absolventiem un 2020. gada KPSS-P94 vidusskolām, tiks noteikti galvenie kandidāti un 3 reizes lielāki rezerves kandidāti.

Izvietošanas rezultāti tiks paziņoti mūsu universitātes vietnes dicle.edu.tr paziņojumu sadaļā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Ja galvenie kandidāti nepretendē uz iecelšanu amatā, uzvarētāju aizstājēji tiks saukti kārtībā. Ja starp galvenajiem uzvarētājiem noteiktajā laikā nav neviena pretendenta vai tiek konstatēts, ka viņi neatbilst izvirzītajiem nosacījumiem, aizstājējkandidāti tiks sakārtoti. Tā kā šis paziņojums būs paziņojuma raksturs, atsevišķs paziņojums netiks sniegts. Kandidāti, kas var tikt iecelti http://www.dicle.edu.tr Septiņu (septiņu) darba dienu laikā pēc publicēšanas adresē viņiem jāaizpilda nepieciešamie dokumenti un personīgi jāiesniedz Personāla nodaļā, lai viņi varētu sākt darbu.

Līgumi ar tiem, kuri tiek atzīti par neatbilstošiem izvirzītajiem nosacījumiem, tiks lauzti. Ja mūsu administrācija viņiem būs samaksājusi cenu, šī cena tiks kompensēta kopā ar likumīgajiem procentiem. Noteikumiem, kas nav iekļauti paziņojumā, tiek piemēroti vispārējie tiesību aktu noteikumi. Pretendentiem dokumentācija netiks atgriezta. Pēc novērtēšanas tie, kas noteikti kā oriģināli un dublēti, tiks publicēti mūsu vietnē. Tā kā šis paziņojums būs paziņojums par tiem, kam ir tiesības tikt ieceltiem, attiecīgajiem cilvēkiem atsevišķs paziņojums netiks sniegts.

  • Adrese: Dicle Universitātes Personāla katedras Universitātes pilsētiņa / DIYARBAKIR
  • Kontakttālrunis: 0 412 241 10 15 / Atbalsta tālrunis: 2981 5182-5136
  • Pirmās pieteikšanās datums: 09.06.2021
  • Pieteikšanās termiņš : 18.06.2021(saat 23:59’kadar) 4960/1-1
Armīns

sohbet

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar