Enerģētikas un dabas resursu ministrija 65 nolīgto darbinieku pieņemšanai darbā

Enerģētikas un dabas resursu ministrija pieņems darbā ekspertu palīgus
Enerģētikas un dabas resursu ministrija

Enerģētikas un dabas resursu ministrijas (ANKARA) centrālajā organizācijā tiks nodarbināti 10 (desmit) līgumdarbinieki aizsardzības un drošības jomā, 30 (trīsdesmit) līgumdarbinieki, 5 (pieci) līgumdarbinieki un 20 (divdesmit) līgumdarbinieki. ), kas detalizēti aprakstīts turpmāk, Lai varētu nodarbināt Valsts civildienesta ierēdņu likuma Nr. 657 grozītā 4/B panta darbības jomā, 06.pielikuma pants ar nosaukumu "Eksāmenu prasība" "Līgumdarbinieku nodarbināšanas principi", kas stājās spēkā ar Ministru padomes 06. gada 1978. jūnija lēmumu un ar numuru 7/15754 Saskaņā ar pirmās daļas b) apakšpunkta noteikumiem tiks pieņemti darbā 2 (sešdesmit pieci) līgumdarbinieki, pamatojoties uz 2020. gada KPSS (B) grupas punktu vērtējumā, bez rakstiska un/vai mutiska eksāmena.

Kandidātiem, kuri pieteiksies uz līgumdarbinieku pieņemšanu darbā uz pieteikšanās termiņu, tiek meklētas šādas kvalifikācijas, īpašie un vispārīgie nosacījumi.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

NEPIECIEŠAMĀ KVALIFIKĀCIJA UN ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

  • Beigt jebkuru augstskolas asociēto grādu programmu.
  • Lai 2020. gada valsts personāla atlases eksāmenā KPSS-P93 punktu skaits būtu 70 vai vairāk,
  • nav sasniedzis 18 gadu vecumu un jaunāks par 30 gadiem uz pieteikuma iesniegšanas termiņu,
  • Lai būtu Privātās apsardzes likuma 10. panta nosacījumi, datēts ar 06. un numuru 2004,
  • Lai būtu bruņota privātā apsarga personas apliecība, kuras derīguma termiņš nav beidzies uz pieteikšanās termiņu,
  • nav fiziskas vai garīgas slimības vai invaliditātes, kas var kavēt uzdevuma izpildi,
  • Nebūt īsākam par 170 cm, un starpība starp pēdējiem diviem auguma cipariem centimetros un svara nedrīkst būt lielāka par 15, ne mazāka par 15 (piemēram, 180 cm gara kandidāta svaram 80+15=95 vairāk, 80-15 Tas nedrīkst būt mazāks par =65.)
  • Nebūt invaliditātei strādāt ārpus darba laika un brīvdienās saskaņā ar veicamajiem pienākumiem,
  • Nebūt situācijā, kas viņam traucē strādāt slēgtās un atklātās zonās maiņās 7/24 stundas,
  • Arī tad, ja ir pagājuši Turcijas Kriminālkodeksa 26.pantā, kas datēts ar 9/2004/5237 ar numuru 53, noteiktie periodi vai ir nolemts atlikt sprieduma pasludināšanu;

1) Par tīši izdarītu noziegumu nepiespriest brīvības atņemšanu uz laiku uz vienu gadu vai ilgāk.

2) Pat apžēlojot, noziegumi pret valsts drošību, konstitucionālo kārtību un šīs kārtības darbību, privāto dzīvi, konfidenciālo dzīves jomu un seksuālo imunitāti, un narkotiku vai stimulantu noziegumi, piesavināšanās, izspiešana, kukuļošana, zādzība, krāpšana, viltošana, uzticības ļaunprātīga izmantošana, netikt sodītam par krāpniecisku bankrotu, piedāvājumu viltošanu, izpildījuma viltošanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kontrabandu un prostitūciju.

3) nenotiek izmeklēšana vai kriminālvajāšana par noziegumiem pret konstitucionālo kārtību un šīs kārtības darbību, privāto dzīvi un dzīves slepeno sfēru, seksuālo imunitāti un narkotikām vai stimulantiem.

PIETEIKUMA METODE UN ILGUMS

4.1. Kandidāti; Pieteikšanās tiks iesniegta elektroniski, izmantojot e-pārvaldi Enerģētikas un dabas resursu ministrijas Karjeras vārti-Publiskie personāla atlases un karjeras vārti (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ar e-pārvaldes paroli, un kandidāti savus pieteikumus iesniegs arī Enerģētikas ministrija.gov.tr ​​starp pieteikšanās datumiem /corporate-human-resources-career-kapisi adrese.

4.2. Pieteikšanās sāksies 09.05.2022. plkst.9.30 un beigsies 20.05.2022. plkst.23.59.

4.3. Kandidāti, kuri nepieteiksies caur Karjeras vārtu (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi, netiks izskatīti, un pieteikumi, kas iesniegti personīgi, ar kurjeru vai pa pastu, netiks pieņemti.

4.4. Informācija par asociēto grādu un bakalaura absolventu kandidātiem, kuri pieteiksies amatam, tiek automātiski saņemta no Augstskolas, izmantojot e-pārvaldi. Kandidātiem, kuri absolvējuši izglītības iestādes valstī vai ārvalstīs un kuriem ir atbilstība šajā sludinājumā pieprasītajam izglītības statusam, posma "Citi dokumenti" laukā "Dokuments, kas norāda līdzvērtību" attiecīgais dokuments pdf vai jpeg formātā jāaugšupielādē. e-pārvaldes pieteikuma laikā.

4.5. Kandidātiem, kuri absolvējuši kādu no vidējās izglītības (Vidusskola vai līdzvērtīga) programmām, kas pretendēs uz sludinājumu, kuras izlaiduma informācija nenāk automātiski, izlaiduma dokumenti jāaugšupielādē pdf vai jpeg formātā.

4.6. Kandidātiem, kuri pretendēs uz Aizsardzības un apsardzes darbinieka amatu, laukā "Privātā apsardzes darbinieka personas karte" ir jāaugšupielādē savas bruņotās privātās apsardzes personas apliecības, kurām līdz pieteikšanās termiņam nav beidzies derīguma termiņš, gan aizmugurē, gan priekšpusē. Cilne "Citi dokumenti".

4.7. Kandidātiem, kuri pretendēs uz Atbalsta personāla (autovadītāja) amatu, no 17. būs E klases autovadītāja apliecība vai jaunā D tipa klases autovadītāja apliecība ar grozījumiem, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 04 un ar numuru 2015 Ceļu satiksmes noteikumos. Tie ir jāaugšupielādē laukā "Autovadītāja apliecība" cilnē "Citi jūsu dokumenti".

4.8. Kandidātiem, kuri pretendēs uz atbalsta personāla (autovadītāja) amatu, ir jāaugšupielādē savi Psihotehniskie dokumenti cilnes "Citi dokumenti" laukā "Psihotehniskie dokumenti".

4.9. Kandidātiem, ar kuriem viņu institūcijas lauza līgumus vai kuru līgumi tiek izbeigti vienpusēji, strādājot pilnu slodzi līgumdarbinieku (4/B) amatos valsts iestādēs un organizācijās, lai dokumentāli pierādītu viena gada nogaidīšanas termiņu jāiesniedz apstiprināts dienesta dokuments pdf un jpeg formātā no savām bijušajām institūcijām.jāaugšupielādē pieteikuma iesniegšanas brīdī.

4.10. “Jūsu darījums ir veiksmīgi pabeigts” Career Gate-Public Recruitment platformā. Jebkurš pieteikums bez uzraksta netiks izskatīts. Tāpēc kandidātiem ir jāpārbauda, ​​vai pieteikšanās process ir pabeigts.

4.11. Pieteikšanās laikā, kas veikta pieteikšanās datumos, izmantojot Career Gate-Public Recruitment Platform; Pieteikumus procesa "Pieteikums vēl nav pabeigts" slejā "Pieteikuma statuss" ekrānā "Jūsu lietojumprogrammas" var atjaunināt, noklikšķinot uz pogas "Atjaunināt".

4.12. Pretendenti ir atbildīgi par to, lai pieteikšanās process būtu bez kļūdām, pilnīgs un atbilstu šajā sludinājumā minētajiem jautājumiem, un pieprasīto dokumentu augšupielāde sistēmā pieteikšanās stadijā. Kandidāti, kuri neievēros šos jautājumus, nevarēs pretendēt uz jebkādām tiesībām.

4.13. Kandidāti, kuri veiksmīgi aizpildīs pieteikumus, pēc pieteikšanās procesa pabeigšanas varēs izdrukāt "Informāciju par pieteikumu".

4.14. Kandidāti no izsludinātajiem amatiem varēs pretendēt tikai uz vienu titulu. To personu pieteikumi, kuri pretendē uz vairāk nekā vienu amatu, un pieteikumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā un/vai laicīgi, netiks pieņemti.

4.15. Tā kā kandidāti saņems KPSS punktu skaitu, asociēto grādu un bakalaura izglītību, absolvēto nodaļu, militāro dienestu, sodāmības reģistru un informāciju par iedzīvotājiem, tie tiks iegūti, izmantojot attiecīgo iestāžu tīmekļa pakalpojumus, izmantojot e-pārvaldi pieteikšanās brīdī. .

Šajā posmā dokumentācija netiks pieprasīta. Ja minētajā kandidātu informācijā ir kļūda, pirms pieteikšanās viņiem ir jāveic nepieciešamie atjauninājumi/labojumi attiecīgajās institūcijās.

Līdzīgas reklāmas

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar