BRSA pieņems darbā 20 bankas ekspertu palīgus

BRSA
BRSA

Atbilstoši iestājeksāmena rezultātiem Banku regulēšanas un uzraudzības aģentūra pieņems darbā banku speciālista palīgu (banku jomā), kas tiks nodarbināts aģentūras galvenajā un konsultatīvo pakalpojumu nodaļā (Stambulā).

Iestājeksāmeni ir divos posmos, rakstiski un mutiski. Iestājpārbaudījuma rakstiskais posms notiks Stambulā (Marmaras Universitātes Göztepes pilsētiņā) rīta un pēcpusdienas sesijās sestdien, 4. gada 2022. jūnijā.

Informācija par rakstiskā un mutiskā eksāmena norises vietu, datumu un laiku tiks publicēta Iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē (www.bddk.org.tr). Kandidāti atsevišķi netiks informēti. Kandidātu informācija par eksāmena norisi e-valdības banku darbības regulēšanas un uzraudzības aģentūrā – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
jāseko līdzi.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

Vispārējie nosacījumi

1) Būt Turcijas pilsonim.

2) netiek atņemtas publiskās tiesības.

3) Pat ja ir pagājuši Turcijas Kriminālkodeksa 53. pantā noteiktie termiņi; noziegumi pret valsts drošību, noziegumi pret konstitucionālo kārtību un šīs kārtības darbību, piesavināšanās, izspiešana, kukuļošana, zādzība, krāpšana, viltošana, uzticības ļaunprātīga izmantošana, krāpnieciska Nav notiesāts par bankrotu, solījumu viltošana, viltošana, legalizēšana īpašuma vērtībām, kas izriet no noziedzības vai kontrabandas.

4) militārā statusa ziņā; Nav saistīts ar militāro dienestu, nav sasniedzis militārā dienesta vecumu, vai arī pabeidzis aktīvo vai atlikto militāro dienestu vai pārcelts uz rezerves klasi, ja viņš / viņa ir sasniedzis militārā dienesta vecumu.

5) nav garīgu slimību, kas varētu traucēt viņam nepārtraukti pildīt pienākumus.

6) Banku likuma Nr. 5411 8. panta pirmajā daļā;

  • a) nav bankrotējis saskaņā ar Izpildes un bankrota likuma Nr. 2004 noteikumiem, nepasludina bankrotu, nav apstiprinājis restrukturizācijas pieteikumu samierināšanas ceļā vai nav pieņemts lēmums par bankrota atlikšanu,
  • b) kvalificētu akciju vai kontroles neesamība bankās, kurās piemēro Banku likuma Nr. 5411 71. pantu, vai bankās, kuras ir pārskaitītas uz Krājnoguldījumu apdrošināšanas fondu (fondu) pirms šā likuma stāšanās spēkā,
  • c) Likvidējamie baņķieri un likvidējamās finanšu institūcijas, izņemot brīvprātīgo likvidāciju, attīstības un investīciju bankas, kurām ir atsauktas darbības licences, to partneru partnerattiecību tiesības, izņemot dividendes, kā arī Fondam nodota vadība un uzraudzība vai kuras ir atsaukta atļauja un pilnvaras veikt banku darbību un pieņemt noguldījumus un līdzdalības līdzekļus, kam nav kvalificētu daļu kredītiestādēs vai nav kontroles, pirms tas tiek nodots Fondam vai pirms ir saņemta atļauja un pilnvaras veikt banku darbību un pieņemt noguldījumus un līdzdalības līdzekļus. līdzekļi tiek atsaukti,
  • d) Pat ja viņi ir apžēloti, izņemot nodarījumus aiz neuzmanības, viņiem nav piespriests smags ieslodzījums vai vairāk nekā piecus gadus ilgs cietumsods saskaņā ar atcelto Turcijas Kriminālkodeksu Nr. 765 un citiem likumiem, vai brīvības atņemšana uz ilgāku par trim gadiem gados saskaņā ar Turcijas Kriminālkodeksu Nr. 5237 un citiem likumiem, vai atceltas Bankas Nr. 3182 Iebildumi pret likuma noteikumiem, Banku likums Nr. 4389, kas tika atcelts ar šo likumu, Kapitāla tirgus likums Nr. 2499, un tiesību akti par aizdošanas darījumiem, kuriem nepieciešama brīvības atņemšana, vai saskaņā ar atcelto Turcijas Kriminālkodeksu Nr. 765, Turcijas Kriminālkodeksu Nr. 5237 vai citiem likumiem apkaunojošiem noziegumiem, piemēram, kvalificēta piesavināšanās, piesavināšanās, piesavināšanās, kukuļņemšana, zādzība, krāpšana, viltošana, ticības ļaunprātīga izmantošana, krāpniecisks bankrots un kontrabandas noziegumi, kas nav ekspluatācija un patēriņa kontrabanda, slepena vienošanās oficiālajos konkursos un iepirkumos, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai pret valsts personību. valsts noslēpumu izpaušana ar izdarītajiem noziegumiem a, Nodarījumi pret valsts suverenitāti un tās orgānu cieņu, noziegumi pret valsts drošību, noziegumi pret konstitucionālo iekārtu un šīs kārtības darbību, noziegumi pret valsts aizsardzību, noziegumi pret valsts noslēpumu un spiegošanu, noziegumi pret valsts drošību attiecības ar ārvalstīm, noziegumi par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai šie noziegumi netiek notiesāti par līdzdalību, nosacījumi

7) Personas, kuras neatbilst šā likuma 5411. panta pirmās daļas a), b), c) un d) apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem Banku likuma Nr. 26 8. pantā, ģenerāldirektors bankās, viņus nevar pieņemt darbā par ģenerāldirektora palīgiem vai amatpersonām ar paraksta tiesībām. Bankām ir pienākums nekavējoties atsaukt šo personu paraksta tiesības. Aģentūras auditu rezultātā uz laiku tiek atņemtas paraksta pilnvaras tiem bankas biedriem, kuri ir pārkāpuši šā likuma vai citu attiecīgo tiesību aktu noteikumus un apdraudējuši bankas drošu darbību un pret kuriem tiek prasīta kriminālvajāšana. valdes lēmums. Nebūt starp tiem, kam ir aizliegts strādāt noteikuma "Viņi nevar tikt nodarbināti nevienā bankā kā personāls ar paraksta tiesībām bez valdes atļaujas" ietvaros.

8) Nebūt situācijai, kas liedz viņu iecelt valsts dienestā arhīvu izpētē un/vai drošības izmeklēšanā.

PIETEIKUMA PARAUGS

Kandidāti var iesniegt savus pieteikumus, e-pārvaldē no 5. gada 16. līdz 2022. maijam līdz plkst. 23:59:59, ieejot Banku regulēšanas un uzraudzības aģentūrā — Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). lietojumprogrammas ekrāns, kas kļūs aktīvs kalendārā.

Līdzīgas reklāmas

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar