Tiesnešu un prokuroru kolēģija, lai pieņemtu darbā 27 ierēdņus

Tiesnešu un prokuroru kolēģija ierēdņu pieņemšanai darbā
Tiesnešu un prokuroru kolēģija ierēdņu pieņemšanai darbā

Būt nodarbinātam Civildienesta likuma Nr.657 4.panta (B) daļas ietvaros Tiesnešu un prokuroru padomes Ģenerālsekretariāta struktūrā un būt nodarbinātam saskaņā ar Līgumā nodarbinātības principiem. Personāls, kas stājās spēkā ar Ministru padomes 06 lēmumu un ar numuru 06/1978.Saskaņā ar konkursa (pieteikuma un/vai mutvārdu) eksāmena rezultātiem, kas jākārto, pamatojoties uz KPSS punktu skaitu 7.gada Tiesnešu un prokuroru kolēģijas štata pārbaudīšanas, iecelšanas un pārcelšanas nolikuma noteikumu ietvaros atbilstoši viņu izglītības līmenim tiks pieņemti darbā 15754 līgumdarbinieki, 2020 līgumdarbinieki un 15 līgumdarbinieki.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

 Pieteikšanās vieta un forma

Kandidātiem ir personīgi jāpiesakās Tiesnešu un prokuroru padomes Ģenerālsekretariātā, iesniedzot "2022. gada 4/B līgumdarbinieku iestājeksāmena darba pieprasījuma veidlapu", kas pieejama vietnē hsk.gov.tr, un aizpildot visus attiecīgās daļas kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem. (Pieteikuma adrese: Drošības rajons, Mevlana bulvāris Nr. 36 Yenimahalle / ANKARA)

Pieteikumi tiks iesniegti personīgi, un pieteikumi, kas nosūtīti pa pastu vai līdzīgiem līdzekļiem, netiks pieņemti.

Pieteikšanās sāksies 30. gada 05. oktobrī un beigsies 2022. gada 03. oktobrī darba laika beigās (06:2022). Pieteikumi, kas nav iesniegti noteiktajā termiņā, tiks uzskatīti par nederīgiem.

Eksāmens biroja darbinieka amatam tiks kārtots divos posmos kā prakses eksāmens un mutiskais eksāmens. Prakses eksāmenā (tastatūras eksāmenā) ir tiesīgi piedalīties tie, kas ir starp 5 kandidātiem, kas ir 75 reizes lielāks par izsludināto amatu skaitu pēc KPSS(B) grupas punktu skaita. kazanstrādās. Prakses eksāmens notiks sestdien, 11 plkst. 06:2022 Tiesnešu un prokuroru padomē un šajā eksāmenā sekmīgajiem. http://www.hsk.gov.tr tiks paziņots plkst Tiem, kuri sekmīgi nokārtos prakses eksāmenu, 21 plkst. 06:2022 notiks mutiskais eksāmens Tiesnešu un prokuroru kolēģijā.

Eksāmens uz nolīgto autovadītāja amatu tiks kārtots divos posmos kā prakses eksāmens un mutiskais eksāmens. Prakses eksāmenā (braukšanas eksāmenā) ir tiesīgi piedalīties tie, kuri ir starp 5 kandidātiem, kuri 25 reizes pārsniedz izsludināto amatu skaitu pēc KPSS (B) grupas punktu skaita. kazanstrādās. Prakses eksāmens notiks sestdien, 11. plkst. 06:2022 Ankaras Probācijas birojā (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi Nr.: 11 Keçiören/Ankara) un tiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši šo eksāmenu. http://www.hsk.gov.tr tiks paziņots plkst Tiem, kuri sekmīgi nokārtos prakses eksāmenu, 22 plkst. 06:2022 notiks mutiskais eksāmens Tiesnešu un prokuroru kolēģijā.

Uz nolīgto kalpa amatu mutiskajā eksāmenā ir tiesīgi piedalīties tie, kuri ir starp 5 kandidātiem, kuri 35 reizes pārsniedz izsludināto amatu skaitu pēc KPSS(B) grupas punktu skaita. kazanstrādās. Mutiskais eksāmens notiks Tiesnešu un prokuroru kolēģijas ēkā 22 plkst.06:2022.

Katrs kandidāts varēs pretendēt tikai uz vienu amatu, kas tiek izsludināts atbilstoši viņa izglītības statusam. Kandidāti, kas pretendē uz vairāk nekā vienu amatu, netiks vērtēti, jo viņu pieteikumi tiks uzskatīti par nederīgiem.

 Pieteikuma prasības

Kā noteikts Valsts civildienesta ierēdņu likuma Nr.657 grozītajā 48.pantā;

1. Es esmu Turcijas pilsonis,

2- No 03., kas ir pēdējā pieteikšanās diena, jāatbilst likuma Nr. 06 2022.pantā noteiktajām vecuma prasībām un nav sasnieguši 657 gadu vecumu uz 40. gada 2020. janvāri. gads, kurā tiek kārtots centrālais eksāmens (KPSS-36 bakalaura, asociētā grāda un vidējās izglītības absolventiem), jābūt (dzimis 1. gada 1985. janvārī vai vēlāk),

3) biroja darbiniekiem, kuri ir absolvējuši fakultāšu/skolu datornodaļu, tieslietu nodaļu, arodkoledžu tieslietu nodaļu, tieslietu asociēto grādu programmu, tieslietu arodvidusskolu vai citu vidusskolu vai līdzvērtīgu skolu, vai vismaz vidusskolu vai tai līdzvērtīgu skolu beidzis ar Tautas izglītības ministrijas apstiprinātu rakstāmmašīnas vai datora sertifikātu, kas izsniegts valsts iestāžu un organizāciju organizēto kursu rezultātā uz pieteikšanās datumu (apliecību neiesniedzēju pieteikumi vai kursu beigšanas sertifikāts saskaņā ar kārtību netiks pieņemts),

4- Līgumā paredzētajam autovadītāja amatam jābūt vismaz vidusskolas absolventam vai līdzvērtīgam un vismaz B klasei no 17. gada 04. janvāra saskaņā ar grozījumiem Ceļu satiksmes noteikumos, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2015. /29329 un ar numuru 1, pēc 2016.gada 1.janvāra Ir vismaz D2016 klases autovadītāja apliecība,

5- jābūt vismaz vidusskolas absolventam vai līdzvērtīgam darbinieka amatam, uz ko attiecas līgums,

6 - netiek atņemtas publiskās tiesības,

7- Pat ja ir pagājuši Turcijas Kriminālkodeksa 53. pantā noteiktie periodi; noziegumi pret valsts drošību, pat ja par tīši izdarītu noziegumu apžēlots vai ieslodzīts uz gadu vai ilgāk, noziegumi pret konstitucionālo iekārtu un šīs kārtības darbību, piesavināšanās, piesavināšanās, kukuļņemšana, zādzība, krāpšana, viltošana, tiesību pārkāpšana uzticība, krāpnieciska Nav notiesāts par bankrotu, piedāvājumu viltošanu, izpildes viltošanu, īpašuma vērtību legalizēšanu, kas izriet no nozieguma vai kontrabandas,

8- Militārā statusa ziņā; neatrasties militārajā dienestā, nebūt militārā vecumā vai izgājis aktīvo militāro dienestu, ja viņš ir sasniedzis militārā dienesta vecumu, vai pārcelt vai pārcelt uz rezerves klasi,

9- biroja darbinieka amatam; No ÖSYM rīkotās valsts personāla atlases eksāmenu (B) grupas 2020. gadā; Bakalaura grādu ieguvušajiem KPSSP(3), asociētajiem grādiem KPSSP(93) un vidusskolu absolventiem KPSSP(94) punktu skaitam jābūt vismaz 70 ballēm,

10- Par nolīgto šofera un kalpa amatu; No ÖSYM rīkotās valsts personāla atlases eksāmenu (B) grupas 2020. gadā; iegūt vismaz 3 punktus no bakalaura KPSSP(93), asociētā grāda absolventiem KPSSP(94) un vidusskolu absolventiem KPSSP(60),

11. Nav psihisku slimību, kas varētu traucēt viņam nepārtraukti pildīt pienākumus.

Līdzīgas reklāmas

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar