Kultūras un tūrisma ministrija pieņems darbā 27 pastāvīgos darbiniekus

Kultūras un tūrisma ministrija
Kultūras un tūrisma ministrija

Kultūras ministrija un Tūrisma centrs, Kapadokijas apgabala prezidentūra Kapadokijas apgabala robežās, saskaņā ar dekrēta likuma Nr. 375 papildu 28. pantu, kas nodarbināti darba tiesību aktu ietvaros, noteikumu ietvaros Saskaņā ar Kapadokijas apgabala prezidentūras personāla noteikumu (27) vakantās pastāvīgās darbinieku vietas ir paredzētas iepriekšminētās regulas 8. Saskaņā ar panta 3. un 7. punktu, nemeklējot KPSS punktu skaitu; (1) juriskonsults, (1) jurists, (2) iekšējais auditors, (1) inženieris, pamatojoties uz KPSS bāzes punktu skaitu saskaņā ar iepriekšminētā nolikuma 8. panta 6. punktu; (1) jurists, (2) inženieris, (3) arhitekts, (1) pilsētplānotājs, (3) administratīvais speciālists, (5) biroja darbinieks, (1) tehniķis, (2) atbalsta personāls, (4) aizsardzība un drošība Darbinieki tiks pieņemti darbā.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1. Ar Civildienesta ierēdņu likuma Nr.657 48.panta pirmās daļas apakšpunktos noteiktajiem vispārīgajiem nosacījumiem, izņemot apakšpunkta 1.apakšpunktu, un absolvējusi katedras. kas norādīti īpašajos nosacījumos uz pieteikšanās termiņu,

2. Absolvējot augstākās izglītības iestādes ārvalstīs, jābūt diplomam vai pagaidu beigšanas apliecībai, kuras līdzvērtību ir apstiprinājusi YÖK,

3. Par tiem, kas jāņem, pamatojoties uz KPSS bāzes punktu skaitu; Mērīšanas, atlases un izvietošanas centra (ÖSYM) rīkotajam valsts personāla atlases eksāmenam 2022. gadā ir KPSS (B) grupas punktu prasība; Lai iegūtu minimālo punktu skaitu no KPSSP3 par nosaukumiem, kuriem nepieciešams bakalaura grāds, KPSSP93 par nosaukumiem, kuriem nepieciešams asociētais grāds, un KPSSP94 par nosaukumiem, kuriem nepieciešama vidējā izglītība,

4. Visiem amatiem (izņemot iekšējo auditoru) ir jābūt jaunākiem par 35 gadiem pieteikšanās termiņā.

LIETOŠANAS METODE UN LIETOŠANAS PERIODS

Pieteikumi tiks saņemti digitāli laikā no 24/03/2023-07/04/2023. Kandidāti, kuri vēlas kārtot eksāmenu, pieteiksies caur Career Gateway, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

To kandidātu pieteikumi, kuri neatbilst nevienai no prasībām, netiks izskatīti.
.
Tā kā iestājeksāmeni tiks kārtoti mutiska eksāmena veidā; KPSS rezultāts ir augstākais vērtējums no kandidāta, kas piesakās uz amatu, kura KPSS punktu skaits tiek pieprasīts, atsevišķi katram amatam, kas tiek pieņemts darbā.

Sākot no augstākā kandidāta, uz eksāmenu tiks aicināts četras (4) reizes lielāks par izsludināto amatu skaitu. Reitinga, kas izveidots, pamatojoties uz eksāmena sludinājumā norādīto KPSS bāzes punktu skaitu, rezultātā uz iestājeksāmenu tiks aicināti arī citi kandidāti ar tādu pašu punktu skaitu kā pēdējam kandidātam.

Kandidātu saraksts, kuri kārtos iestājeksāmenu, tiks izsludināts ministrijas mājaslapā izvērtējumu rezultātā. Turklāt kandidāti savu eksāmenu informāciju varēs apskatīt Karjeras vārtos. Pretendenti, kuri nekvalificēsies eksāmenam, atsevišķi netiks informēti.

Günceleme: 17/03/2023 15:05

Līdzīgas reklāmas