Tirdzniecības ministrijai jāpieņem darbā 60 ekspertu palīgi

Tirdzniecības ministrija, lai pieņemtu darbā komercrevidenta palīgu
Tirdzniecības ministrija

Lai tiktu iecelti 8. un 9. pakāpes amatos no Vispārējo administratīvo pakalpojumu klases Tirdzniecības ministrijā, Tirdzniecības ekspertu palīgi kopā ar iestājeksāmenu tiks pieņemti tālāk norādītajās jomās un skaitļos. Tirdzniecības ministrija 60 asistentu ekspertu darbā pieņemšanas nosacījumi? Kā pieteikties?

Iestājeksāmens notiks divos posmos, rakstiski un mutiski.

Rakstiskajam eksāmenam tiks uzaicināti kandidāti, kuru kvotas skaits nepārsniedz 20 reizes, atbilstoši sekmju secībai no KPSS punktu skaita, kas norādīts katrai zemāk uzskaitītajai sadaļai. Uz rakstisko eksāmenu tiks uzaicināti visi kandidāti, kuriem ir vienādi punkti ar kandidātu pēdējā rindā.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

PĀRBAUDES NOSACĪJUMI

a) lai izpildītu vispārīgos nosacījumus, kas noteikti Civildienesta likuma Nr. 657 48. pantā,

b) nav sasniedzis trīsdesmit piecu gadu vecumu tā gada janvāra pirmajā dienā, kurā notiek iestājpārbaudījums (pieteikties var tie, kas dzimuši 01.01.1988.)

c) Politikas zinātnes, tiesību zinātnes, ekonomikas un administratīvās zinātnes, ekonomikas, biznesa un inženierzinātņu fakultātes, kas nodrošina vismaz četru gadu izglītību, kā arī iepriekš minētie citu fakultāšu departamenti vai izglītības iestādes Turcijā vai ārvalstīs, kuru līdzvērtība ir pieņēmusi Augstākās izglītības padome (YÖK). Lai beigtu iepriekš minētās katedras, (kandidātiem jpeg formātā jāpārskenē YÖK apstiprinātie ekvivalences dokumenti, ja viņi absolvē katedras, kuras tiek uzskatītas par līdzvērtīgām iepriekšminētajām nodaļām. un pievienojiet tos pieprasījuma veidlapai, kurai viņi var piekļūt no mūsu ministrijas vietnes pieteikšanās laikā.),

ç) Lai iegūtu punktu skaitu 70 un vairāk no attiecīgā KPSS punktu skaita, kas norādīts iepriekš tabulā, OSYM rīkotajā valsts personāla atlases eksāmenā, kas ir spēkā pieteikuma datumā,

d) Saņemt vismaz (C) līmeni no YDS/e-YDS vienā no vācu, franču un angļu valodām pēdējo divu gadu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām vai jābūt starptautiski derīgam dokumentam, kura līdzvērtība ir OSYM apstiprina valodas prasmes ziņā.

e) Kandidāti, kuri kopumā trīs reizes nenokārto kādu no iestājeksāmenu rakstiskajiem vai mutiskajiem posmiem, nevar pieteikties nākamajiem iestājeksāmeniem.

f) Pretendentiem, kuri ir tiesīgi kārtot rakstisko eksāmenu, tiks iekasēta 100 TL eksāmena maksa, un kandidāti, kuri nesamaksā eksāmena maksu, netiks pielaisti rakstiskajam eksāmenam. Eksāmena maksu iekasēs augstskola, kas kārtos rakstisko eksāmenu, un bankas un konta numuru, kurā tiks iemaksāta maksa, atsevišķi paziņos mūsu ministrijas tīmekļa vietnē un attiecīgā augstskola.

(Pieteikuma iesniegšanas laikā maksa netiks iekasēta.)

Eksāmena pieteikšanās datums un forma: Pieteikšanās tiks veikta laikā no 02.06.2023 – 12.06.2023 līdz 12.06.2023 plkst. 17:00 digitālajā vidē, izmantojot e-pārvaldi (Tirdzniecības ministrija / Career Gate) un Career Gate vietnē alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Pieteikumi, kas iesniegti pa pastu vai citā veidā, netiks pieņemti. Kandidāti varēs pieteikties tikai vienā no iepriekšminētajām nodaļām.

Günceleme: 12/05/2023 10:08

Līdzīgas reklāmas