DSİ 819 pieņems darbā pastāvīgus darbiniekus: kādi ir pieteikšanās nosacījumi? Kā pieteikties?

DSI
DSI

819 pastāvīgie strādnieki tiks pieņemti darbā mūsu ģenerāldirektorāta provinču organizācijā saskaņā ar noteikumiem Noteikumos par procedūrām un principiem, kas piemērojami, pieņemot darbā Valsts Hidrauliskā ģenerāldirektorāta valsts iestādēs un organizācijās. Darbi (DSI). Vispārīgie un īpašie nosacījumi un cita informācija, kas jāmeklē kandidātos, tiks norādīta İŞKUR darba sludinājumos. Šie paziņojumi tiks publicēti İŞKUR oficiālajā tīmekļa vietnē (iskur.gov.tr) no 12. gada 05. janvāra līdz 2023. gada 16. martam. Kandidāti, kas atbilst sludinājumā norādītajiem nosacījumiem, pieteiksies caur İŞKUR izsludināšanas periodā. Kandidātus, kas pretendē uz izsludinātajiem amatiem, İŞKUR informēs mūsu ģenerāldirektorāts. Uz rakstisko, mutvārdu un praktisko eksāmenu tiks izsaukts 05 (četras) darba sludinājumā norādītais pastāvīgo kandidātu skaits un tikpat daudz aizvietotāju. Šie kandidāti tiks noteikti pēc notāra klātbūtnē izlozētās izlozes rezultāta 2023. Informācija par izlozes vietu un laiku tiks izziņota Reģionālās direkcijas mājaslapā. Šajā sakarā rakstisks paziņojums (paziņojums) uz kandidātu adresēm netiks veikts.

Visa informācija par personāla atlases procesu un no kandidātiem pieprasāmie dokumenti tiks publicēti attiecīgo reģionālo direkciju mājaslapā. To kandidātu pieteikumus, kuri vēlāk tiek uzskatīti par neatbilstošiem pieprasījuma nosacījumiem, administrācija var atcelt katrā izsludināšanas, izlozes un tikšanās procesa posmā.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1) Likuma Nr. 2527 noteikumi par turku muižniecības ārzemnieku brīvu praktizēšanu profesijās un mākslā Turcijā un viņu nodarbināšanu valsts, privātās iestādēs vai darbavietās un 657. panta pirmās daļas (A) apakšpunktu. Valsts civildienesta ierēdņu likumu Nr.48 (1), (4) Izpildīt (6) un (7) apakšpunktā noteiktos nosacījumus.

2) Pabeigt 18 gadu vecumu.

3) saskaņā ar Noteikumu par procedūrām un principiem, kas piemērojami, pieņemot darbā darbiniekus valsts institūcijās un organizācijās, 4. panta pirmās daļas c) apakšpunktu; pat apžēlojot, noziegumi pret valsts drošību, noziegumi pret konstitucionālo iekārtu un šīs kārtības darbību, noziegumi pret valsts aizsardzību, noziegumi pret valsts noslēpumu un spiegošana, piesavināšanās, izspiešana, kukuļņemšana, zādzība, krāpšana, viltošana, pārkāpums trasts, krāpniecisks bankrots, piedāvājums netikt notiesātam par piesavināšanos, piesavināšanos, noziedzīgi iegūtu īpašumu vērtību legalizēšanu vai kontrabandu.

4) nesaņemt vecuma, vecuma vai invaliditātes pensiju nevienā sociālā nodrošinājuma iestādē.

5) Uz izsludinātajiem amatiem nepieteiksies tie, kuri šobrīd strādā par pastāvīgiem strādniekiem Valsts hidrotehnisko būvju ģenerāldirektorāta centrālajā un provinču organizācijā. Ja viņi to darīs, viņi netiks iecelti.

6) Nebūt šķēršļiem iecelšanai amatā saskaņā ar Drošības izmeklēšanas un arhīvu izpētes likumu Nr.7315 un attiecīgajiem tiesību aktiem veiktās arhīva izpētes rezultātiem.

7) Kandidātiem, kuriem ir prioritāte nosūtīšanā uz darbu, ir jābūt dokumentam, kas apliecina viņu prioritātes statusu, kas norādīts minētās regulas 5.panta pirmajā daļā.

8) Viņam nav veselības problēmu, kas viņam liegtu nepārtraukti pildīt pienākumus.

- saņemt pilnvērtīgas Valsts slimnīcas medicīniskās komisijas ziņojumu, kurā norādīts, ka nav garīgās vai garīgās veselības problēmu, kas viņam traucētu strādāt, citiem vārdiem sakot, ka viņam nav slimību/invaliditātes un viņš var strādāt. lauka apstākļos. (Tas tiks pieprasīts no kandidātiem, kuri ir tiesīgi tikt iecelti)
-Saņemt Psihotehnisko ziņojumu, kas ir apstiprināts Veselības ministrijā un noformēts Psihotehniskajos centros. (Tas tiks pieprasīts no kandidātiem, kuri ir tiesīgi tikt iecelti)

9) Katrs kandidāts varēs pieteikties profesijai Turcijas Nodarbinātības aģentūras (İŞKUR) publicētajā sarakstā.

10) Iesniegumos tiks ņemtas vērā to personu adreses, kuras reģistrētas iedzīvotāju uzskaites sistēmā pēc adreses.

11) Tiks pārbaudīti to personu dokumenti, kuri ir tiesīgi tikt iecelti izziņotajos amatos kā galvenie kandidāti, un netiks iecelti kandidāti, kuri neatbilst iecelšanai nepieciešamajai kvalifikācijai un kuri snieguši nepatiesas, maldinošas vai nepatiesas ziņas. . Pat ja šīs personas tiks ieceltas, viņu iecelšanas procedūras tiks atceltas. Kandidāti, kuri noteiktajā termiņā neiesniegs nepieciešamos dokumentus, neskatoties uz to, ka atbilst viņu kvalifikācijai un ieņemamo amatu nosacījumiem, kuri noteiktajā termiņā neuzsāk pildīt savus pienākumus vai atsakās no amata, netiks iecelti. kandidātiem, tiks iecelti kandidāti, kuri atbilst nosacījumiem, sākot ar kandidātu rezerves saraksta pirmajā rindā.

12) Darbiniekiem, kas tiks pieņemti darbā, tiks piemērots četru mēnešu pārbaudes laiks. Tiem, kuriem pārbaudes laikā neizdosies, darba attiecības tiks pārtrauktas. To vietā, kuru līgumi tiek lauzti pārbaudes laikā, tiks iecelti tie, kuri atbildīs nepieciešamajiem nosacījumiem, sākot no rezerves saraksta pirmajā rindā esošajiem kandidātiem.

13) Izlozē notāra klātbūtnē, lai noskaidrotu, kuri kārtos eksāmenu pirms eksāmena; Reģionālajās direkcijās 4. tiks izveidotas četras (01) brīvās darba vietas ar tādu pašu aizvietotāju skaitu. Izlozē noteiktie kandidāti tiks paziņoti Reģionālo direkciju mājaslapā, kandidātiem netiks sniegts rakstisks paziņojums un šis paziņojums aizstās paziņojumu.

14) Pārbaude, kas jākārto darbinieku pieņemšanai darbā; Tas tiks veidots par mācību priekšmetiem, kas saistīti ar profesionālajām zināšanām un prasmēm, izmantojot rakstiskās-mutiskās-prakses metodes.

15) Nokārtojamie eksāmeni tiks novērtēti no 100 punktiem un sekmes punkts tiek noteikts sešdesmit (60). Tie, kas ir mazāki par sešdesmit (60) punktiem, netiks ņemti vērā.

16) Izlozes rezultāti, galveno un aizstājēju kandidātu saraksti, informācija un dokumenti, kas saistīti ar iecelšanu amatā, un visi citi paziņojumi tiks paziņoti Reģionālās direkcijas tīmekļa vietnē, kandidātiem netiks sniegts rakstisks paziņojums, un šis paziņojums aizstās paziņojumu.

17) Mūsu iestādē norīkotais personāls nepieprasīs pārcelšanu uz 3 gadiem.

18) Kandidāti, kas sekmīgi nokārtojuši eksāmenu, tiks iecelti pēc arhīva izpētes veikšanas.

Günceleme: 12/05/2023 14:40

Līdzīgas reklāmas