İnönü universitāte pieņems darbā 529 darbiniekus

İnönü universitāte, lai pieņemtu darbā darbiniekus
İnönü universitāte pieņems darbā 529 darbiniekus

Līgumdarbinieki tiks nodarbināti saskaņā ar Civildienesta ierēdņu likuma Nr. 28 2007. panta (B) punktu, ievērojot Līgumdarbinieku nodarbināšanas principus, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 26566. gada 657. jūnijā un ar numuru 4, un tā pielikumus un grozījumus. . Kandidāti, kuri atbilst sludinājumā norādītajiem nosacījumiem, tiks pieņemti bez rakstiska un/vai mutiska eksāmena, pamatojoties uz 2022. gada KPSS (B) grupas punktu reitingu. İnönü University 529 personāla atlases pieteikuma prasības? Kā pieteikties?

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

CITAS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM

1. Izpildīt likuma Nr.657 48.pantā noteiktos nosacījumus.

2. Nevienā sociālās apdrošināšanas iestādē nesaņem pensiju vai vecuma pensiju.

3. Vīriešu kandidātiem, kas ir pabeiguši militāro dienestu vai ir atbrīvoti vai atlikt.

4. Neierobežojot likuma Nr. 657 53.panta noteikumus, bez fiziskas vai garīgas slimības, kas varētu traucēt viņam diennakts strādāt pieteiktajā personāla amatā. (Šo situāciju nosaka ziņojums, kas jāņem no pilnvērtīgām slimnīcām, iestājoties civildienestā.)

5. No kandidātiem, kuri pieteiksies, valsts iestādēs nodarbinātie saskaņā ar Civildienesta ierēdņu likuma Nr.657 4/B pantu "Tiem, kuri ir nodarbināti šādā veidā, viņu iestādes lauž līgumus, jo viņi rīkojas pretēji principiem. punktā, vai arī viņi vienpusēji lauž līgumu līguma darbības laikā, izņemot Ministru padomes lēmumā noteiktos izņēmumus.Pārtraukšanas gadījumā pret personām, kuras pārkāpj šo noteikumu, netiks veiktas nekādas darbības. pantu, ievērojot noteikumu "viņus nevar nodarbināt iestāžu nolīgtajos personāla amatos, ja vien nav pagājis gads no darba attiecību izbeigšanas dienas."

PIETEIKUMA LAIKS

Izsludināšanas datums: 24.05.2023
Pieteikšanās termiņš: 07.06.2023

PIETEIKUMS

Pieteikumi tiks iesniegti personīgi, un pieteikuma iesniegšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Inonü Universitātes Rektorāta Administratīvā personāla birojā līdz pieteikšanās termiņa darba laika beigām.

Günceleme: 24/05/2023 12:38

Līdzīgas reklāmas