Ondokuz Mayıs universitāte pieņems darbā 500 darbiniekus

Ondokuz Mayıs universitāte
Ondokuz Mayıs universitāte

Lai saskaņā ar Civildienesta ierēdņu likuma Nr. 657 4. panta (B) daļu tiktu nodarbināti Ondokuz Mayıs Universitātes rektorāta pakļautībā esošajās struktūrvienībās, un to izdevumi tiks segti no speciālā budžeta; Saskaņā ar "Līgumdarbinieku nodarbināšanas principiem" 2022. gada KPSS (B) grupas KPSSP3 vērtējums pamatstudiju absolventiem (izņemot farmaceitu personālu), 2022. gada KPSS (B) grupas KPSSP93 punkts asociētā grāda absolventiem, 2022. gada KPSS (B) punktu skaits KPSSP94. vidējās izglītības absolventiem.Līgumdarbinieki tiks pieņemti darbā šādos nosaukumos. Turklāt mutvārdu eksāmens nebūs.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1. Izpildīt Civildienesta ierēdņu likuma Nr. 657 48/A pantā noteiktos nosacījumus.

2. Neierobežojot Civildienesta ierēdņu likuma Nr.657 53.panta noteikumus, nesaslimt ar psihiskām slimībām, kas var traucēt viņam nepārtraukti pildīt dienesta pienākumus.

3. Vīriešu kandidātiem, kuri ir pabeiguši militāro dienestu, ir atbrīvoti no nodokļa vai pārcelti uz vēlāku laiku.

4. Lai viņam nebūtu veselības problēmu, kas traucē nepārtraukti pildīt savus pienākumus.

5. Netiek atbrīvots no valsts dienesta ar dekrētu.

6. Beigt vēlamajam amatam pretējo izglītības līmeni, nest un apliecināt nepieciešamo kvalifikāciju uz pēdējo pieteikšanās dienu.

7. Nesaņem pensiju vai vecuma pensiju nevienā sociālās apdrošināšanas iestādē.

8. Valsts civildienesta ierēdņu likuma Nr.657 4.panta (B) daļā teikts: “Gadījumā, ja ar viņiem līgumu lauza to institūcijas dienesta līguma principu pārkāpuma dēļ vai ja tās vienpusēji lauž līgumu līguma darbības laiku, izņemot Valsts prezidenta lēmumā noteiktos izņēmumus, viņi līgumu nepagarina no izbeigšanas dienas.Iestāžu nolīgtajos personāla amatos nevar pieņemt, ja vien nav pagājis gads no līguma termiņa beigām. ” nodrošināt kvalifikāciju atbilstoši noteikumam.

9. Neatrasties situācijā, kad strādājat Bīstamā/Zemas bīstamības un ļoti bīstamā darba vietā, kas noteikta Arodveselības un drošības likumā Nr. 6331 un saistītajos tiesību aktos atbilstoši nodarbinātajai vienībai.

10. Visās mūsu augstskolas slimnīcās nodarbinātais personāls (sakarā ar nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu diennakts apkalpošanu, galvenokārt slimnīcu neatliekamās palīdzības, operāciju, intensīvās terapijas, radioaktīvās un radiojonizējošās nodaļas) ar maiņu- stils darba plāns vai darbs nakts maiņā.. Nav invaliditātes sociālā vai ģimenes stāvokļa ziņā.

11. Būt pozitīvam arhīvās izpētes rezultātā par kandidātiem, kuri ir tiesīgi slēgt līgumu saskaņā ar “Drošības izmeklēšanas un arhīvu izpētes likumu”, kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī 17.04.2021. ar numuru 31457. (Tas tiks darīts pēc galveno un aizstājēju kandidātu noteikšanas.)

12. Papildus vispārīgajām prasībām aizsardzības un drošības speciālista amatiem;*

a) Lai izpildītu Privātās apsardzes likuma Nr.5188 10.pantā noteiktos nosacījumus,

b. lai viņam nebūtu nekādu slimību, kas varētu traucēt viņam pildīt aizsardzības un drošības dienestu pienākumu atklātās un slēgtās zonās;

c) lai nebūtu šķēršļu strādāt slēgtās un atklātās zonās maiņās 7/24,

d. Nebūt īsākam par 170 cm vīriešiem un 160 cm sievietēm,

D. Atšķirība starp pēdējiem diviem auguma cipariem centimetros un svara nedrīkst būt lielāka par 10 un ne mazāka par 15. (Piemēram, 170 cm gara vīrieša svars nedrīkst būt lielāks par 70+10=80 un ne mazāks par 70–15=55.) (Piemēram, sievietes svars, kura ir 160 cm. cm garumam jābūt 60+10=70. Tas nedrīkst būt lielāks par 60-15=45.)

13. Farmaceita amata kandidātu iesniegtajā diplomā vai pagaidu beigšanas dokumentos (apstiprināta kopija kā oriģināls vai QR kodēta e-pārvaldes izdruka un sekmju izraksts) obligāti jābūt diploma rezultātam. Pretējā gadījumā pieteikums netiks izskatīts. Kandidātiem, kuri pretendēs uz farmaceita amatu, nav nepieciešams KPSS punktu skaits saskaņā ar Līgumdarbinieku nodarbināšanas principiem. Gadījumā, ja kandidātu skaits būs lielāks par štata vietu skaitu, šim amatam tiks veidots reitings, sākot ar to, kuram ir augstākā izlaiduma pakāpe. Ja absolvēšanas vērtējums ir vienāds, priekšroka tiks dota tai, kurai ir iepriekšējais izlaiduma datums. Tādā gadījumā, ja tas būs vienāds, priekšroka tiks dota kandidātam ar pirmo dzimšanas datumu.

14. Vecuma cenzs tiek meklēts kandidātiem, kuri uz pieteikšanās termiņu 30. nav sasnieguši 05 (trīsdesmit piecu) gadu vecumu. (Pieteikties var 2023. un vēlāk dzimušie.)

15. Aizsardzības un drošības speciālista amatā nodarbinātajiem kandidātiem uz termiņu 30. būs jābūt vismaz 05 (trīsdesmit) gadu vecumam. (Pieteikties var 2023. un vēlāk dzimušie.)

PIETEIKŠANĀS VIETA, FORMA UN ILGUMS

1. Pieteikumi tiks saņemti, izmantojot e-Government Gateway, izmantojot pakalpojumu "Ondokuz Mayıs University – Career Gateway Public Recruitment" vai "Career Gateway", izmantojot vietni alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr laikā no 16/05/2023-30 /05/2023.
2. Personīgi iesniegti pieteikumi netiks pieņemti, un pieteikumi, kas iesniegti pa pastu vai citādi, netiks pieņemti.

3. Kandidāti varēs pieteikties tikai uz vienu no izsludinātajiem amatiem. To kandidātu pieteikumi, kas pretendē uz vairāk nekā vienu amatu, tiks uzskatīti par nederīgiem.

4. Tā kā informācija par kandidātu KPSS punktu skaitu, izlaidumu, sodāmību, militāro dienestu un identitāti tiks iegūta attiecīgo institūciju tīmekļa dienestos, izmantojot e-pārvaldi, pieteikšanās posmā šie dokumenti no kandidātiem netiks pieprasīti. . Ja minētajā kandidātu informācijā ir kļūda, viņiem pirms pieteikšanās jāveic nepieciešamie atjauninājumi/labojumi no attiecīgajām institūcijām.

5. Sākotnējo uzvarētāju iesniedzamie dokumenti tiks paziņoti Universitātes tīmekļa vietnē.

6. Kandidāti, kas pretendē uz aizsardzības un drošības speciālista amatiem; Privātās apsarga personas apliecības un aktuālais datēts dokuments, ko viņi saņems no oficiālas veselības iestādes, kurā norādīts Vispārīgo nosacījumu sadaļas 12. panta ç) un d) apakšpunktā norādītais auguma/svara statuss pdf vai jpg formātā attiecīgajā dokumentu sadaļā cilnē "Citi dokumenti". formātā ir jābūt augšupielādētam. (Galveno un aizvietojošo kandidātu, kuri ir tiesīgi tikt iekārtoti aizsardzības un drošības speciālista amatā, auguma un svara mērījumus mūsu iestāde veiks atsevišķi.)

7. Kandidātiem, kuru izlaiduma informācija nenāk automātiski, pieteikuma atjauninātā informācija jāievada manuāli un ar e-pārvaldes starpniecību pdf formātā jāaugšupielādē apstiprinātais diploma paraugs vai izlaiduma dokumenti.

8. Kandidātiem, kuri ir absolvējuši izglītības iestādes ārvalstīs vai Turcijā un kuriem ir līdzvērtība attiecībā uz šajā sludinājumā pieprasīto izglītības statusu, pieteikuma iesniegšanas laikā ir jāaugšupielādē attiecīgais dokuments laukā "Ekvivalences sertifikāts", kas atrodas sadaļā "Jūsu citi dokumenti". Karjeras vārti.

9. Jebkurš pieteikums, kurā nav redzams "Jūsu darījums ir veiksmīgi pabeigts..." Karjeras vārti-publiskās personāla atlases platformā, netiks izskatīts. Tāpēc kandidātiem ir jāpārbauda, ​​vai pieteikšanās process ir pabeigts.

10. Pretendenti ir atbildīgi par to, lai pieteikšanās process noritētu bez kļūdām, pilnīgs un atbilstu šajā sludinājumā minētajiem jautājumiem, un pieprasīto dokumentu augšupielāde sistēmā pieteikšanās procesa laikā. Kandidāti, kuri neievēros šos jautājumus, nevarēs pretendēt uz jebkādām tiesībām. Kandidāti ir atbildīgi par neprecizitātēm un trūkstošiem dokumentiem augšupielādētajos dokumentos.

11. Kandidāti ir atbildīgi par savām deklarācijām un pieteikuma dokumentiem.

Günceleme: 16/05/2023 10:09

Līdzīgas reklāmas