Satiksmes ministrija Invalīdu un bijušo notiesāto pieņemšana darbā ar mutisko eksāmenu

Satiksmes ministrija, mutvārdu eksāmena invaliditātes un bijušā tiesneša darba eksāmens
Satiksmes ministrija, mutvārdu eksāmena invaliditātes un bijušā tiesneša darba eksāmens

To galveno un rezerves kandidātu saraksts, kuri tika noteikti pēc mutvārdu un invalīdu kandidātu skaita, kuri tika noteikti pēc mutvārdu un invalīdu pastāvīgo darbinieku (tīrīšanas darbinieka) mutiskā eksāmena, kas notika Satiksmes un infrastruktūras ministrijas 16.01.2020.stāva sēžu zālē ceturtdien, 10, plkst. 00:4. Tas tika paziņots.


EKSĀMU AIZSARDZĪBA

1) Attiecībā uz kandidātu rezultātiem eksaminācijas komisija var pārsūdzēt lēmumu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas.
2) Par izteiktajiem iebildumiem eksaminācijas komisija lemj 5 (piecu) darba dienu laikā pēc eksaminācijas komisijas sasniegšanas.
3) Galīgo lēmumu apelācijas sūdzības iesniedzējam paziņo ierakstītā vēstulē.
4) Lūgumraksts, kuram nav Turcijas Republikas personas koda, vārda, uzvārda, paraksta un adreses, kā arī pa faksu iesniegtās apelācijas netiks ņemtas vērā. (Tiem, kas dokumentus piegādās pa pastu, kavējumi pasta dēļ netiks ņemti vērā.)

Mutisko eksāmenu rezultātu sarakstam CLICK HEREDzelzceļa ziņu meklēšana

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar