Traķijas universitāte, lai pieņemtu darbā 62 nolīgtus veselības aprūpes darbiniekus

Traķijas Universitāte
Traķijas Universitāte

Traķijas Universitātes rektorāts: Pamatojoties uz 657. gada KPSS (B) grupas vērtējumu bez rakstiska un / vai mutiska eksāmena (no kandidātiem, kuri atbilst pieteikuma prasībām) saskaņā ar Līgumdarbinieka nodarbināšanas principiem, kas jānodarbina mūsu Universitātes slimnīca ierēdņu likuma Nr. 4 2020. / B panta darbības jomā Līgumdarbinieki tiks pieņemti darbā turpmāk uzskaitītajos amatos.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

POZĪCIJA
CODE
TITLE NUMBER PIEMĒROŠANAS NOSACĪJUMI
101 farmaceits 1 Pabeigt Farmācijas fakultāti.
102 medmāsa 24 Būt par Māsu nodaļas absolventu.
103 medmāsa 15 Beidzis vidējās izglītības iestādes Māsu jomā
ir.
104 medmāsa 5 Ir bakalaura grāds māsā, intensīvās aprūpes māsas sertifikāts vai vismaz viena gada pieredze intensīvās terapijas jomā.
105 medmāsa 3 Beidzis vidējās izglītības iestāžu kopšanas jomu, kam ir Intensīvās aprūpes māsas sertifikāts vai vismaz viena gada pieredze intensīvās terapijas jomā
ir.
106 medmāsa 3 Ir bakalaura grāds medmāsā, sertifikāts jaundzimušo intensīvās aprūpes māsā vai vismaz 1 gads jaundzimušo intensīvās terapijas jomā.
būt pieredzējušam
107 medmāsa 2 Pabeigt vidējās izglītības iestāžu Nursing jomu, saņemt Jaundzimušo intensīvās aprūpes māsas sertifikātu vai vismaz 1 gada pieredzi jaundzimušo intensīvās terapijas jomā.
108 Veselības tehniķis 1 Asociētais grāds ortopēdiskās protēzes un ortozes programmā
būt
109 Veselības tehniķis 1 Viņš ir asociētā grāda absolvents Patoloģijas laboratorijas tehnikas programmā un viņam ir pieredze citoloģijā patoloģijas laboratorijā un viņš vismaz 1 gadu ir strādājis rutīnas patoloģijas jomā.
ir.
110 Veselības tehniķis 1 Jums ir asociētais grāds medicīnas attēlveidošanas metodēs un vismaz 6 mēnešu pieredze angio procedūras veikšanā.
111 Veselības tehniķis 1 Lai iegūtu asociēto grādu medicīnas attēlveidošanas paņēmienos.
112 Veselības tehniķis 2 Būt par anestēzijas programmas asociēto grādu.
113 laborants 1 Būt asociētā grāda ieguvējam Medicīnas laboratorijas programmā.
114 Rentgena tehniķis 1 Pabeigt arodvidusskolas radioloģijas tehniķi
(Darbam Zobārstniecības fakultātē).
115 Cita veselība
personāls
1 Bakalaura grāds audioloģijā un vismaz viens gads šajā jomā
lai būtu strādājis.

PRASĪBAS KANDIDĀTU PIETEIKŠANĀS

1. Būt Turcijas pilsonim un atbilst vispārējiem nosacījumiem, kas noteikti Likuma Nr. 657 48. pantā.
2 - nav vecuma vai vecuma pensijas nevienā sociālā nodrošinājuma iestādē.
3- Tā kā kandidāti sāks strādāt nekavējoties, pastāv situācija, kas viņiem traucē sākt darbu.
(Ieskaitot veselību).
4 - lai nebūtu šķēršļa strādāt dežūrās un maiņās.
5- Lai izpildītu pieteikuma prasības attiecībā uz titulu, uz kuru jāpiesakās.
6- Starp tiem, kuri pēdējā 1 (viena) gada laikā ir bijuši nodarbināti kā līgumdarbinieki, viņu iestādes nav izbeigušas līgumus, jo rīkojušās pretēji pakalpojumu līguma principiem, vai arī vienpusēji nav izbeigušas līgumu līguma termiņš (ar norādītajiem izņēmumiem).

KPSS prasība pēc kandidātiem, kuri pretendēs uz farmaceita amatu, saskaņā ar Līgumdarbinieku nodarbināšanas principiem nav nepieciešama. Vairāku pieteikumu gadījumā uz šo amatu notiks eksāmens, un datums, laiks un vieta tiks norādīti atsevišķi.

PIETEIKUMA METODE, VIETA, LAIKS UN OBLIGĀTIE DOKUMENTI

15 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī;

1 - personu apliecinoša dokumenta kopija,
2 - diploma vai izceļošanas dokumentu kopija (derīgi dokumenti, kas jāiegūst, izmantojot e-pārvaldi),
3- Ja tas nepieciešams pieprasītajam titulam, sertifikāts, dokuments, kas saistīts ar darbu un pieredzi (sertifikāts jāizsniedz saskaņā ar Veselības ministrijas sertificētas izglītības noteikumiem)
4- Dokuments, kas parāda 2020. gada KPSSP3 punktu skaitu absolventiem, 2020. gada KPSSP93 rādītājus asociēto grādu absolventiem, 2020. gada KPSSP94 rādītājus vidējās izglītības absolventiem
5. Viņiem personīgi jāpiesakās Traķijas Universitātes rektorātā ar 1 fotogrāfiju. (Tā kā pieteikuma iesniegšanas laikā deklarācijas veidlapa tiks aizpildīta, pa pastu iesniegtie pieteikumi netiks pieņemti.)

Nav: Kandidāti pieteiksies, norādot amata kodu tikai vienam nosaukumam.
Piecu darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām KPSS (B) grupas rādītāji tiks sarindoti un rezultāti tiks paziņoti vietnē trakya.edu.tr. Tā kā šis paziņojums būs paziņojuma raksturs, atsevišķs paziņojums netiks sniegts.

Armīns

sohbet

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar