Vides ministrijai jāpieņem darbā 6 līgumdarbinieki

Vides ministrija
Vides ministrija

Līgumdarbinieki, kas stājās spēkā ar Ministru padomes 657. gada 4. jūnija lēmumu un ar numuru 06/06, saskaņā ar Civildienesta ierēdņu likuma Nr. 1978 7. panta (B) punktu Klimata pārmaiņu vadībā. Prezidentūra, kas ir saistīta ar Vides, urbanizācijas un klimata pārmaiņu ministriju, kuras galvenā mītne atrodas Ankarā. Kopā (15754) atbalsta personāla (tīrīšanas) amatos, kuru kvalifikācija ir norādīta zemāk, nodarbināt, pamatojoties uz KPSS (B ) grupu vērtējumu, bez rakstiska un/vai mutiska eksāmena saskaņā ar 2. papildu panta pirmās daļas b) apakšpunktu “Principi par līgumdarbiniekiem”.

Sīkāka informācija par sludinājumu CLICK HERE

VISPĀRĒJI PIETEIKUMA NOSACĪJUMI
1) Izpildīt Civildienesta ierēdņu likuma Nr.657 48.pantā noteiktos vispārīgos nosacījumus,

  • a) esi Turcijas Republikas pilsonis,
  • b) pieteikšanās termiņā jābūt vecākam par 18 gadiem,
  • c) lai netiktu atņemtas publiskās tiesības,
  • ç) Pat ja ir pagājuši Turcijas Kriminālkodeksa 53. pantā noteiktie periodi; noziegumi pret valsts drošību, noziegumi pret konstitucionālo kārtību un šīs kārtības darbību, piesavināšanās, izspiešana, kukuļošana, zādzība, krāpšana, viltošana, uzticības ļaunprātīga izmantošana, krāpnieciska Nav notiesāts par bankrotu, solījumu viltošana, izpildes viltošana , noziedzības vai kontrabandas rezultātā radušos īpašumu vērtību atmazgāšana,
  • d) attiecībā uz militāro dienestu vīriešu kārtas kandidātiem; neiesaistīties militārajā dienestā, nebūt militārā vecumā vai izgājis aktīvo militāro dienestu, ja viņš ir sasniedzis militārā dienesta vecumu, vai pārcelt vai pārcelt uz rezerves klasi,
  • e) bez psihiskām slimībām, kas var traucēt viņam nepārtraukti pildīt savus pienākumus, neierobežojot Civildienesta ierēdņu likuma Nr. 657 53.panta noteikumus,

2) nav sasniedzis 35 gadu vecumu uz pieteikuma iesniegšanas termiņu,

3) atrasties starp kandidātiem tik daudz, cik līgumdarbinieki tiks pieņemti pretendentu ranžēšanas rezultātā, sākot no augstākā punktu skaita, ar nosacījumu, ka viņi iegūst vismaz 2022 punktus no KPSSP94 punktu skaita. OSYM rīkotā publiskā personāla atlases eksāmena KPSS (B) grupa 60.

4) nesaņemot vecuma vai vecuma pensiju no nevienas sociālās apdrošināšanas iestādes,

5) bez veselības problēmām vai līdzīgiem stāvokļiem, kas varētu traucēt viņam nepārtraukti pildīt savus pienākumus,

6) būt pozitīvam drošības izmeklēšanas un/vai arhīvu izpētes rezultātā,

7) nestrādājot uz līguma pamata amata nosaukumā, uz kuru pretendēs valsts iestādēs un organizācijās,

8) Saskaņā ar Līgumdarbinieku nodarbināšanas principu 1.pielikuma ceturtās daļas (a), (b) un (c) apakšpunktu nav šķēršļu to kandidātu pieteikšanai, kuri vienpusēji lauž līgumu.

9) Civildienesta ierēdņu likuma Nr.657 4.panta (B) daļa; “Šādā veidā nodarbinātos nevar nodarbināt iestāžu nolīgtajos personāla amatos, ja vien nav pagājis gads no darba līguma izbeigšanas dienas, ja viņu institūcijas lauza līgumus, rīkojoties pretēji dienesta principiem. līgumu vai ja tās līguma darbības laikā vienpusēji lauž līgumu, neskaitot ar Valsts prezidenta lēmumu noteiktos izņēmumus.” ievērot

10) Kandidāti var pieteikties tikai uz vienu no amatiem ar augstāk norādīto sludinājuma numuru, un pieteikumi, kas nav iesniegti pienācīgi un/vai savlaicīgi, tiks uzskatīti par nederīgiem.

PIETEIKUMA PROCEDŪRAS
1) Pieteikšanās sāksies 13. gada 03. martā Klimata pārmaiņu prezidentūras Career Gate-Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresē, izmantojot e-pārvaldi, un beigsies 2023/24/03 plkst. :2023. Pieteikumi, kas iesniegti personīgi, ar kurjeru vai pa pastu, netiks pieņemti.

2) Tā kā kandidātu KPSS punktu skaits, izglītība, absolvētā nodaļa, militārais dienests, sodāmība un identitātes informācija tiks iegūta, izmantojot attiecīgo institūciju tīmekļa pakalpojumus, izmantojot e-pārvaldi, šie dokumenti no kandidātiem netiks pieprasīti plkst. pieteikšanās posms. Ja minētajā kandidātu informācijā ir kļūda, pirms pieteikšanās jāveic nepieciešamie atjauninājumi/labojumi attiecīgajās iestādēs, savukārt tiem, kuriem informācija par izlaidumu nenāk automātiski, pieteikšanās laikā ir jāaugšupielādē izlaiduma dokumenti pdf vai jpeg formātā. .

3) Kandidātiem, ar kuriem viņu institūcijas lauž līgumus vai ar kuriem līgums tiek izbeigts vienpusēji, strādājot līgumdarbinieku (4/B) amatos valsts iestādēs un organizācijās, lai dokumentāli apliecinātu, ka ir nokārtots viena gada nogaidīšanas termiņš, jāiesniedz apstiprināts dienesta dokuments, kas iegūts no viņu bijušajām iestādēm, pdf vai Tie ir jāaugšupielādē jpeg formātā.

4) Kandidātiem pēc pieteikšanās procesa pabeigšanas ekrānā "Mani pieteikumi" jāpārbauda, ​​vai viņu pieteikums ir aizpildīts. Neviena lietojumprogramma, kuras ekrānā Manas lietojumprogrammas nav redzama “Pieteikums saņemta”, netiks novērtēta.

5) Kandidāti, kuri piesakās, ir atbildīgi par to, lai pieteikšanās process būtu bez kļūdām, pilnīgs un šajā sludinājumā norādītajiem jautājumiem un pieprasīto dokumentu augšupielāde sistēmā pieteikšanās stadijā. Kandidāti, kuri neievēros šos jautājumus, nevarēs pretendēt uz jebkādām tiesībām.

6) Ja tiks konstatēts, ka uz līguma pamata nodarbināmais personāls neatbilst šajā sludinājumā un attiecīgajos tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem, viņu pieteikumi netiks izvērtēti. Turklāt bez atlīdzības un paziņošanas tiks lauzti līgumi tiem, kuriem tiks konstatēts, ka tie neatbilst pieteikšanās nosacījumiem.

Günceleme: 11/03/2023 12:36

Līdzīgas reklāmas